Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)