Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)

Technické pomůcky

Navrhování pažicích konstrukcí (TP 1.9.6)

Srážkové vody a urbanizace krajiny (TP 1.20.1)