Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)

Technické pomůcky

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)