Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)