Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)