Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy (A 3.3)

Metodické pomůcky

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce (MP 9.1)