Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)

Rádce stavebníka – příprava a provádění staveb podle stavebního zákona (A 3.1.4)

Dokumentace staveb (A 3.19)