Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)