Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Stavba a nový občanský zákoník (A 3.17)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)