Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)Dokumenty veřejné správy

Ústav územního rozvoje