Technické pomůcky

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)