Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)