Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)