Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Rádce stavebníka – příprava a provádění staveb podle stavebního zákona (A 3.1.4)