Dokumenty ČKAIT

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)

TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví (Technický standard ČKAIT)