Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)