Technické pomůcky

Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování. (TP 1.21)