Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)

Technické pomůcky

Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Podnikatelský servis

Technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)