Technické pomůcky

Návrhy energetických úsporných opatření v budovách, technologiích a dopravě (TP 1.8.2)

Intenzifikace čistíren odpadních vod – energetický pohled (TP 1.23.1)