Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Solární tepelné soustavy (MP 1.6.11)

Technické pomůcky

Navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry (TP 1.8.4)