Technické pomůcky

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov (TP 1.8.6)

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1 ed. 2 (TP 2.2)