Technické pomůcky

Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce v závislosti tepelné vodivosti izolace na teplotě (TP 1.8.5)

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov (TP 1.8.6)