Technické pomůcky

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Srážkové vody a urbanizace krajiny (TP 1.20.1)