Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Metodické pomůcky

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)