BIM příručka pro investory (R 2.1)

Zpracovatel dokumentu: Odborná rada pro BIM, z. s. (CzBIM)

Anotace:
BIM příručka pro investory, jejíž vydavatelem je Odborná rada pro BIM, z. s. (CzBIM), vznikla se záměrem popsat pro investora (developera, vlastníka projektu) základní otázky, které by si měl položit, než začne po svých jednotlivých partnerech/dodavatelích požadovat BIM. To je vlastně první běžná situace, do které se investor dostane, ať už veden záměrem získání vyšší kvality a efektivity, dobře míněnými radami, inspirován ze zahraničí, či jen „zmasírovaný“ z médií. Nelze objednat u kohokoli BIM, ten je potřeba pro každý projekt sestavit, zadat a smluvně zajistit u všech partnerů podílejících se na jednotlivých fázích projektu. Jedinečnost každého projektu v kombinaci s individuální a v podstatě neopakovatelnou skladbou partnerů činí z aplikace BIM do praxe velmi komplexní komunikační úkol.

Příručka je sestavena kolektivem odborníků z různých oblastí, kteří mají zkušenosti s BIM jak z českých projektů, tak zprostředkovaně i ze zahraničí. Mezi autory jsou lidé z projekce, z řad zhotovitelů, investorů, dodavatelů softwaru i vysokoškolských pedagogů. Za cíl si vytyčili formulovat základní otázky investora a nabízet na ně srozumitelné odpovědi. Stručnost a srozumitelnost jsou hlavními atributy této příručky.

Upozornění k textu


OBSAH

1 Úvod
2 Proč BIM chtít?
3 Spolupráce s využitím BIM
4 Mýty o BIM
5 Rozhodování o BIM
6 Scénáře nasazení BIM
  Základní definice zavedení BIM
  Příklady řešení nasazení BIM v různých fázích projektu
7 Software
8 Otázky investora
  Co je BIM pro investora?
  Ušetří BIM peníze?
  Co musím změnit a znát?
  Co se budu muset naučit?
  Na koho se mám obrátit?
  Co mám od koho požadovat?
  Jak mám BIM zadat?
  Jaké nástroje mám použít?
  Jak můžu s BIM lépe řídit projekt?
  Hraje z hlediska BIM roli velikost projektu?
  Umožní mi BIM dodržet rozpočet projektu?
  Pomůže mi BIM snížit množství změn?
  Jak mi BIM pomůže v oceňování výstavby?
  Jak pomůže BIM minimalizovat rizika v životním cyklu projektu?
  Má smysl využívat jen některé nástroje a procesy BIM?
  Co bude BIM stát (kolik musím investovat)?
  Je české prostředí připraveno na BIM?
  Jsou české právní předpisy a instituce připraveny na používání BIM?
  Kde mám tedy začít?
9 Pojmy, termíny a zkratky
10 Závěr

Materiál je zařazen do systému PROFESIS se souhlasem Odborné rady pro BIM, z. s. (CzBIM).
Informace o příručce na portálu CzBIM – https://www.czbim.org/2020/01/07/bim-prirucka-pro-investory/


Elektronická verze příručkyObory a specializace: všechny obory a specializace