Terminologie BIM (R 2.2)

Zpracovatel dokumentu: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

Anotace:
Tato samostatná část terminologické databáze byla vytvořena pro potřeby České agentury pro standardizaci (ČAS), odboru Koncepce BIM (ČAS-BIM).

Obsahuje terminologická hesla ze tří typů zdrojů: z vydaných ČSN (typ dokumentu – ČSN), z předběžných překladů mezinárodních normativních dokumentů a překladů z jiných cizojazyčných zdrojů (typ dokumentu – jiný).

K terminologickým heslům z jiných dokumentů, než z vydaných ČSN, je umožněno zaslat připomínku, která bude doručena pracovní skupině Terminologie a normy ČAS-BIM k zohlednění při revizi nebo aktualizaci obsahu. Uvedená e-mailová adresa bude v případě potřeby použita pro kontaktování za účelem dalšího vyjasnění nebo vysvětlení souvislostí.

Terminologická hesla nepocházející z vydaných ČSN nemusí splňovat pravidla platná pro obsah a formu terminologických hesel v normativních dokumentech, jejich obsah se může v čase měnit bez vazby na schvalovací procesy uplatňované u normativních dokumentů a nelze jej interpretovat jako schválený ze strany ČAS. Účelem jejich zařazení do terminologické databáze je postupné sjednocování terminologie používané zejména pro témata spojená s digitalizací stavebnictví.

Upozornění k textu


Terminologie BIMObory a specializace: všechny obory a specializace