Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 8.2)

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005
INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt je podporován
Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR
v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hlavního města Praha
Priorita 4 – Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.2 – Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací


Upozornění k textu


OBSAH

  Předmluva
1 Zásady hodnocení
1.1 Předpisy pro hodnocení
1.2 Postup hodnocení
1.3 Terminologie a definice
1.4 Ověřování spolehlivosti
1.5 Metoda dílčích součinitelů
1.6 Fundamentální úloha dvou veličin
1.7 Dílčí součinitele odolnosti a zatížení
1.8 Závěrečné poznámky
2 Statistické metody
2.1 Úvod
2.2 Modely spojitých náhodných veličin
2.3 Kvantil vybraných rozdělení
2.4 Klasické statistické vyhodnocení
2.5 Bayesovské postupy
2.6 Aktualizace modelu na základě zatěžovací zkoušky
2.7 Závěrečné poznámky
3 Stanovení zatížení
3.1 Obecné zásady
3.2 Kombinace zatížení
3.3 Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
3.4 Užitná zatížení pozemních staveb
3.5 Zatížení sněhem
3.6 Zatížení větrem
3.7 Zatížení teplotou
3.8 Stanovení klimatických zatížení v dočasných návrhových situacích
3.9 Závěrečné poznámky
4 Hodnocení materiálů a konstrukcí
4.1 Materiálové vlastnosti
4.2 Rozměry
4.3 Obecné požadavky na průzkum
4.4 Průzkum stavebních konstrukcí
4.5 Hodnocení vlastností materiálů podle přílohy D ČSN EN 1990
4.6 Závěrečné poznámky
5 Statistické hodnocení spolehlivosti
5.1 Pravděpodobnostní metody v normách pro ověřování spolehlivosti
5.2 Ukazatele spolehlivosti
5.3 Hodnocení časově nezávislé spolehlivosti
5.4 Diferenciace a úroveň spolehlivosti
5.5 Hodnocení časově závislé spolehlivosti
5.6 Závěrečné poznámky
6 Praktické aplikace
6.1 Statistické hodnocení pevnosti betonu
6.2 Spolehlivost železobetonových balkonů
6.3 Trvanlivost železobetonové konstrukce
6.4 Časově závislá spolehlivost
6.5 Hodnocení konstrukce zděné obytné budovy nad tunelem městského okruhu
6.6 Aktualizace modelu meze kluzu konstrukční oceli
  Literatura
Obory a specializace: všechny obory a specializace