Novinky systému PROFESIS 1/2024

Aktualizace

  • Zveřejnění č. 1/2024 v rubrice Právní informace (PI) v Dokumentech ČKAIT za měsíc leden – obsahují měsíční přehledy právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, které se týkají činnosti autorizovaných osob.
    Od 1. 1. 2024 Ministerstvo vnitra spustilo e-Sbírku, systém elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, která nahradila dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.
  • Zveřejnění č. 1/2024 v rubrice Informace o technických normách (IN) v Dokumentech ČKAIT za měsíc leden – obsahují výběry informací o technických normách publikovaných ve  Věstníku ÚNMZ z oboru stavebnictví.

Novinky

  • Možnosti vyššího využití zděných konstrukcí (R-9.1)
  • Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území (R-12.1)

Nová pomůcka v podrubrice Panelové domy (R 1):

  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BP 70 OS (R 1.16)
Zveřejnění aktuality: 05. 02. 2024