Informace o technických normách (IN)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Anotace:
Informace o technických normách ve stavebnictví publikovaných ve Věstníku ÚNMZ. Upozornění na nové Informace o technických normách jsou uveřejňována v Aktualitách. Dokument Informace o technických normách je elektronicky vydáván 1x měsíčně (formát PDF).Kategorie: