Novinky systému PROFESIS 1-3/2021

Novinky

Aktualizace

  • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)
  • Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování. (TP 1.21)
  • Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)
  • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
  • Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1 ed. 2 (TP 2.2)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4) byly aktualizovány a rozděleny na část společnou (A 4.1) a části specifické pro jednotlivé zpracované obory – pozemní stavby (A 4.1.1) a technologická zařízení (A 4.1.2). Navazující kalkulačka je přečíslována na A 4.2.

Zveřejnění aktuality: 09. 04. 2021