Novinky systému PROFESIS 2/2024

Aktualizace

  • Zveřejnění č. 2/2024 v rubrice Právní informace (PI) v Dokumentech ČKAIT za měsíc únor – obsahují měsíční přehledy právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, které se týkají činnosti autorizovaných osob.
    Od 1. 1. 2024 Ministerstvo vnitra spustilo e-Sbírku, systém elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, která nahradila dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.
  • Zveřejnění č. 2/2024 v rubrice Informace o technických normách (IN) v Dokumentech ČKAIT za měsíc únor – obsahují výběry informací o technických normách publikovaných ve  Věstníku ÚNMZ z oboru stavebnictví.
Zveřejnění aktuality: 04. 03. 2024