Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

Pomůcka MP 1.5.8 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technologická zařízenístaveb – Zařízení horizontální a vertikální dopravy, v praxi setkávají včetně kapitol, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů, základní terminologii a právním předpisům příslušejících k oboru. Pomůcka se vzájemně doplňuje s pomůckou MP 1.5.5.