TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)

Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)

Požadavky geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.