TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)

Požadavky geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.