Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autor: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Stav: aktualizace 2022, vydání 2006

Anotace:
Seznam nalezených stavebních softwarových pomůcek na internetu distribuovaných jako freeware nebo shareware. Všechny položky nesou název, krátký popis produktu nebo popis novinek a především přímý odkaz na stažení pomůcky. Některé jsou doplněny také odkazem na manuál.

Upozornění k textu

Obsah:

(Obsah je uveden v abecedním pořadí.)

Úvod

AREA 2017, AutoCAD Mobile, Autodesk 360, Autodesk Design Review Autopath – obalové křivky, A360 Viewer, Bim.Point, Blender, BricsCAD, CBT Software, CONTEC, conVERTER, DDS-CAD elektro, DDS-CAD MEP, DDS-CAD Open BIM Viewer, DWG TrueView, ElProCAD, EL-Revize, EL-Spotřebiče, EL-Testy, ENERGIE 2023, euroCALC Solution, FEAT, FEWALLS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Field ViewFIN EC (všechny programy), Fonty, Fotovoltaika 2017, Frilo StatikaGEO5 (všechny programy), GLEITKREIS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Graphisoft TZB Modelář, Háky, Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0, IDEA StatiCa, Import XYZ, Innovation3D, IrfanView, Kladečské plány JMA a DUKTUS, Konzola v. 1.15, Kubatury komunikace, Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky, Kubatury, rozpočty pro podélný profil kanalizace, Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn, LIMES (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Lumion, MĚŘENÍ, MEZERA 2017, Microsoft EXCEL Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer, Microsoft WORD 2007 Viewer, NEXIS 32, Nosník v. 2.20, Pathfinder 2018, PFAHL (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Pilota v. 1.00, PINwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil voda, plyn, Podélný profil vodní toky, PONTI /POMPRU (RIBfem – FEM pro pozemní stavby a mosty), Přehledný podélný profil vodovod, ReByJ v. 2.0, Render[in], RIBcad (ZEICON), RIBfem (PONTI) – FEM pro pozemní stavby a mosty, ROHR (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), RSTAB, RFEM, RTgabion (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), RTslab (RIBtec – konstrukční prvky a prefabrikace), RTwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Scia Engineer – Výpočty a dimenzování / CAE, SEMA Software, SchémataCAD, SIMULACE 2018, Situace, SketchUp Pro, Sketchup Viewer, Sloup K v. 1.0, Sloup v.1.02, SoftCAD.3D Architectural version 2.04, SoftCAD.3D Universal version 2, Solibri Model Checker (SMC), SPIRIT, STABILITA 2014, Svary v. 1.0, Tabulky plochy výztuže v. 1.26, Tekla Structures, TEPLO 2017, Trimble, TRUSS4, Verox, Vico software, Výpis výztuže v. 1.27, Výpočet tlakové kanalizace, Výpočet vodovodní sítě 4, VzProCAD, ZTRÁTY 2019



ÚVOD

Tato informační pomůcka obsahuje odkazy na internet s popisem softwaru (SW). Zaměřuje se výhradně na software, který je možné využít pro stavební praxi. Na internetu lze najít téměř kterýkoli software (i plné verze), ale aby nebyla porušena autorská práva, jsou uváděné odkazy převzaty pouze z legitimních webových prezentací. Dnes již větší část výrobců a distributorů softwaru poskytuje na svých internetových stránkách svůj software ve verzích, které je možné si před nákupem bezplatně vyzkoušet (tzv. trialové verze nebo demo verze). Některý software je uvolněn dokonce jako open source. Význam a popis jednotlivých označení je pro informaci uveden níže. Odkazy byly kontrolovány ke dni uzávěrky; bohužel internetové odkazy vznikají a zanikají každý den, proto nelze zaručit u níže uvedených odkazů stálou funkčnost.

Freeware je software, který je distribuován bezplatně, někdy se hovoří o typu softwarové licence. Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat, nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu. Freeware software se tak liší od svobodného softwaru nebo open source softwaru.

Shareware je software, který je možné volně distribuovat. Každý jej má možnost zdarma vyzkoušet. Pokud ho ale nadále používá, je povinen řídit se podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu, nebo se jen registrovat. Někdy se hovoří o typu softwarové licence.

Trial verze SW je licence, která je nejčastěji časově omezená. Obvyklé omezení je 30 dní. Omezení může být realizováno také počtem spuštění. Skutečnost, že se jedná o trial verzi, je viditelná také na výstupu z programu. Plnou verzi obdrží každý po zaplacení.

Demo verze SW je licence, která je většinou časově neomezená, ale obsahuje pouze část funkcí plné verze, často jen základní funkce. Tyto verze opět umožňují zdarma vyzkoušet software před nákupem verze plné.

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost – licenci software, která umožňuje uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a také i upravovat.

V užším smyslu se OSS míní software s licencí, vyhovující definici prosazované Open Source Initiative. Pro odlišení se někdy open source software vyhovující požadavkům OSI označuje Open Source (s velkými písmeny). V nepřesném, ale poměrně běžném vyjadřování se označení open source používá i pro mnoho vlastností, které s otevřeností zdrojového kódu nesouvisejí, ale vyskytují se u mnoha open source programů. Například může jít o bezplatnou dostupnost software, vývoj zajišťovaný úplně nebo z podstatné části dobrovolnickou komunitou, nebo „nekomerčnost“.

Malware je počítačový program, určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému.

Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“ a popisuje záměr autora takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. V průběhu let autoři psali zákeřný software z různých důvodů. Mnoho dřívějších škodlivých programů, mezi které patří internetoví červi a velký počet virů napsaných pro operační systém MS DOS, vzniklo jako experiment nebo žert a většinou se záměrem vůbec neškodit nebo pouze obtěžovat. Mladí programátoři, kteří studovali možnosti virů a techniky jejich psaní, vytvářeli takové programy, aby ukázali, že to dokáží, nebo aby viděli, jak dalece se mohou jejich výtvory rozšířit.

Spyware je kategorií malwaru psaného výhradně účelově, tedy programy, které monitorují uživatelem navštívené webové stránky, zobrazují nevyžádané reklamy a přinášejí tak autorovi spywaru podíl na zisku. Spyware se nešíří způsobem obdobným počítačovým virům, ale obvykle se instalují zneužitím bezpečnostních chyb prohlížeče, nebo jako trojské koně při instalaci jiného softwaru.

Technologicky vyspělý CAD systém pro kreslení v rovině i ve 3D, kompatibilní s uznávanými a všeobecně používanými průmyslovými standardy. Jeho základními atributy jsou kompatibilita s výkresovým formátem DWG, uživatelské prostředí známé z programu AutoCAD.


BricsCAD

Odkaz: https://www.bricsys.com/download.do

BricsCAD V21 Lite

Základní verze se dodává jako elektronická licence, bez instalačního CD, české příručky a technické podpory.

Základní vlastnosti verze Lite:

 • podpora DWG formátu;
 • základní CAD funkce;
 • řešení 2D vazeb;
 • 3D na úrovni ploch.

Verze Classic neobsahuje:

 • VBA a BRX vývojové prostředí (ve verzi Pro);
 • modelář ACIS (ve verzi Pro a vyšší);
 • Rendering (ve verzi Pro a vyšší);
 • Přímé modelování (ve verzi Pro a vyšší);
 • řešení 3D vazeb (ve verzi vyšší);
 • rozeznání záměru návrhu (ve verzi vyšší);
 • modelování strojírenských sestav (ve verzi vyšší).

Jedná se o zcela novou generaci BricsCADu. Nová verze programu umožňuje výběr systémů CAD kompatibilních s formátem DWG. BricsCAD byl zcela přepracován. Jádrem programu jsou nyní na místo původních knihoven OpenDwg knihovny DwgDirect od konsorcia Open Design Alliance.

 • Zvýšena byla kompatibilita s formátem DWG a s AutoCADem obecně, jak na úrovni dat, tak ve vzhledu uživatelského prostředí a v nástrojích možnostech programu.
 • Program obsahuje nové, přehlednější a srozumitelnější uživatelské prostředí. Některé části programu byly navrženy zcela nově:
 • Nové ikony ve všech panelech nástrojů;
 • Nový ukotvitelný panel pro zobrazení vlastností vybraných entit zcela nahrazuje zastaralé dialogové okno.
 • Nový Průzkumník výkresu nahrazuje staré dialogové okno a zahrnuje i správu kótovacích stylů, správu referenčních výkresů a správu rastrových obrázků.
 • Nový dialog Nastavení umožňuje spravovat nastavení výkresu, možnosti programu a hodnoty systémových proměnných v jednotném prostředí.
 • Vývojové nástroje BricsCADu nyní odpovídají možnostem programu AutoCAD:
 • Knihovny DRX jsou ekvivalentem knihoven ARX v AutoCADu;
 • VBA aplikace jsou uloženy v souborech .DVB jako v AutoCADu a jsou nezávislé na konkrétním výkresu;
 • Jazyk Lisp byl rozvinut a doplněn o chybějící příkazy.

Základní verze se dodává jako elektronická licence, bez instalačního CD, české příručky a technické podpory.

Verze Pro obsahuje navíc oproti verzi Lite:

 • VBA vývojové prostředí (pouze pro Windows);
 • modelář ACIS;
 • Rendering a materiály;
 • Přímé modelování;
 • 3D vazby těles, povrchů, bloků a externích referencí.
 • Automatická parametrizace 3D modelů;
 • Rozpoznání záměru návrhu;
 • Parametrické součásti a pole;
 • Deformační 3D modelování;
 • Nástroj pro grafické porovnávání 3D modelů.

Pro vývoj aplikací BRX je nutná min. verze BricsCAD Pro.

Požadavky na systém:

 • Microsoft Windows 10, 8.1, (64 bits) Ubuntu V18.04 nebo vyšší, openSUSE builds, novější než duben 2018 Fedora builds, novější než duben 2018 Mac OSX 10.13 nebo vyšší;
 • Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ 9, 3.0 GHz nebo vyšší;
 • doporučuje se 16 GB RAM a více;
 • pevný disk min. 2 GB volného místa;
 • grafická karta 1920×1080 s 1 GB VRAM v plných barvách (minimum), 3840×2160 (4K) PCIe® grafická karta w/GPUs a 4 GB VRAM (doporučené).


AREA 2017

Program AREA 2017 umožňuje výpočet dvourozměrného stacionárního pole teplot a částečných tlaků vodní páry a přibližné roční bilance vodní páry ve dvourozměrných stavebních detailech. Součástí výsledků jsou i nejnižší vnitřní povrchové teploty, teplotní faktory a tepelné toky.

Program nabízí také pomocné výpočtové moduly pro stanovení součinitele prostupu tepla okenních konstrukcí a lehkých obvodových plášťů podle ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 10077-2ČSN EN ISO 12631, pro stanovení lineárních činitelů prostupu tepla podle ČSN EN ISO 10211.

Výpočet stacionárního dvourozměrného pole teplot a částečných tlaků vodní páry je proveden pomocí metody konečných prvků. Je možné řešit detaily:

 • pokryté sítí až 200 x 200 os o maximálním počtu 40 000 neznámých, které jsou složeny z nejvýše 200 obdélníkových homogenních oblastí a mají maximálně 200 okrajových podmínek;
 • detaily s obecně křivočarou hranicí o maximálně 40 000 neznámých, které obsahují až 200 různých materiálů a 200 různých okrajových podmínek.

Minimální požadavky na počítač: IBM PC AT kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows 95/98/NT a vyšší v české verzi, CD mechanika, místo na disku 20 MB, paměť RAM minimálně 128 MB, minimální rozlišení monitoru 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2013–2020 – http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/area/

Manuál: http://kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=7117


MEZERA 2017

Program MEZERA 2017 je určen k hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou vrstvou podle ČSN 730540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4.

Je možné řešit otevřené vzduchové vrstvy složené z maximálně dvaceti úseků (svislých i vodorovných, konstantního i proměnného průřezu) a ohraničené maximálně dvaceti typy konstrukcí. Programem lze stanovit rychlost proudění vzduchu v otevřené vzduchové vrstvě, průběh teploty, průběh částečných tlaků vodních par a průběh relativní vlhkosti po délce vzduchové vrstvy a případnou oblast kondenzace v otevřené vzduchové vrstvě.

Minimální požadavky na počítač: IBM PC AT kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows 95/98/NT a vyšší v české verzi, CD mechanika, místo na disku 17 MB, paměť RAM minimálně 64 MB, minimální rozlišení monitoru 800×600 bodů, optimální rozlišení 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2011–2017: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/mezera/


TEPLO 2017

Program TEPLO 2017 umožňuje výpočet základních tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí podle ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO 13788, ČSN 730540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4 a STN 730540.

Program provádí výpočet tepelného odporu, součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru, teplotního útlumu, poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce a roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Je možné řešit konstrukce o maximálně 15 vrstvách v libovolných okrajových podmínkách.

Výpočet roční bilance vodní páry je v programu proveden jednak podle evropské metodiky předepsané v ČSN EN ISO 13788 a jednak podle tradiční národní metodiky uvedené v ČSN 73 0540-4. Program je současně schopen do obou zmíněných bilancí zahrnout i případ povrchové kondenzace a vypařování z vnitřního povrchu.

Minimální požadavky na počítač: IBM PC kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows XP a vyšší v české verzi, místo na disku 17 MB, paměť RAM minimálně 64 MB, minimální rozlišení monitoru 800×600 bodů, optimální rozlišení 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2017:  http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/teplo/

Manuál: http://kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=7119


STABILITA 2014

(od verze 2014 sloučena se Simulací)


SIMULACE 2018

Program SIMULACE 2018 je určen pro hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období podle ČSN EN ISO 52016-1 a pro ověření požadavků na tepelnou stabilitu místnosti v letním a zimním období podle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540.

Program nabízí:

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu, střední radiační teploty a výsledné operativní teploty v hodnocené místnosti během dne;
 • výpočet podle ČSN EN ISO 52016-1 obecným hodinovým výpočtem;
 • výpočet verifikován podle normy ASHRAE 140-2017;
 • možnost zahrnout do výpočtu časově proměnné vnitřní tepelné zisky (či chlazení) a intenzitu výměny vzduchu;
 • ověření splnění požadavku ČSN 73 0540-2 a STN 730540-2 na tepelnou stabilitu v letním období;
 • hodnocení tepelné stability místnosti podle ČSN 73 0540-2 a STN 730540-2 v zimním období;
 • uživatelské rozhraní ve standardu Windows;
 • nápovědu s nabídkou doporučených hodnot;
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat;
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost materiálů, propustnost slunečního záření, intenzitu slunečního záření…);
 • tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s r možnostmi formátování.

Odkaz na verzi 2011–2018: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/simulace/


ZTRÁTY 2019

Program ZTRÁTY 2019 umožňuje výpočet tepelných ztrát budov podle ČSN EN 12831-1 a průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4 a STN 73 0540. Dále program umožňuje návrh konvektorů a deskových, trubkových a článkových otopných těles.

Program zahrnuje:

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN 73 0540-2;
 • výpočet potřeby tepla na vytápění denostupňovou metodou;
 • zpracování energetického štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2;
 • uživatelské rozhraní ve standardu Windows;
 • nápověda s nabídkou doporučených hodnot;
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro zadávání vstupních dat;
 • pomocné výpočty pro zadávaných parametrů (např. pro činitele teplotní redukce, plochy konstrukcí, součinitele prostupu tepla…);
 • návrh konvektorů a deskových, článkových a trubkových otopných těles;
 • tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s možnostmi formátování.

Odkaz na verze 2011–2019: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/ztraty/


ENERGIE 2023

Program ENERGIE 2023 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby tepla na vytápění, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie (celkové i neobnovitelné) a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4, ČSN 73 0331-1, TNI 73 0329, TNI 73 0330, STN 730540, ČSN EN ISO 52016-1, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN 16798-7 a dalších evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a energetický štítek podle ČSN 73 0540-2.

Program nabízí:

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 73 0540-2;
 • výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle ČSN EN ISO 52016-1, ČSN EN ISO 13370ČSN EN 16798-7;
 • výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení podle ČSN EN ISO 52016-1, a to pro jednozónové i vícezónové objekty s uvažováním výpočtu po jednotlivých měsících či přímo za otopné období včetně vlivu přerušovaného vytápění či chlazení;
 • výpočet dodané energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, nucené větrání a úpravu vlhkosti vzduchu v souladu s ČSN 73 0331-1 a metodikou k vyhlášce MPO ČR č. 264/2020 Sb.;
 • výpočet celkové a neobnovitelné primární energie a emisí CO2;
 • výpočet parametrů referenční budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a podle ČSN 73 0540-2;
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb. a energetického štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2;
 • vyhodnocení parametrů nízkoenergetických a pasivních rodinných a bytových budov podle TNI 73 0329 a TNI 73 0330;
 • zohlednění produkce energie solárními kolektory, fotovoltaickými systémy a kogeneračními jednotkami, a to včetně možnosti exportu do veřejné sítě;
 • bohaté možnosti modelování (Trombeho stěny, průsvitné tepelné izolace, zimní zahrady, zemní výměníky, solární zisky nejen přes průsvitné konstrukce, ale i přes stěny a střechy, více různých zdrojů tepla a chladu v každé zóně…);
 • uživatelské rozhraní ve standardu Windows;
 • nápovědu s nabídkou doporučených hodnot;
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat;
 • pomocné výpočty pro snazší zadání vstupních hodnot (např. pro součinitel prostupu tepla oken v závislosti na jejich členění a velikosti);
 • tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s možnostmi formátování;
 • grafické výstupy;
 • nápovědy, pomocné výpočty a protokoly upravené pro žádosti o dotaci NZÚ;
 • možnost vyplnění výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ;
 • možnost dokoupit modul FV bilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence – placený modul).

Odkaz na verzi 2023: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/energie/

Manuál: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/energie/?do=download&id=10006


Fotovoltaika 2017

Program umožní provádět detailní výpočet produkce elektřiny fotovoltaickými systémy a hodnotit míru využitelnosti vyrobené elektřiny v budově (potřebné pro některé žádosti NZÚ). Jde o podobný program, jako je FVbilance – rozdíl spočívá v tom, že jde o samostatný program, který navíc obsahuje i upravitelné katalogy FV panelů a střídačů.

Odkaz na verzi 2017: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/fotovoltaika/


Autopath

Autopath je SW řešení pro analýzu vlečných křivek, používají jej odborníci na dopravu. Autopath se nejčastěji používá k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Program obsahuje širokou škálu celosvětových knihoven vozidel, včetně českých TP 171, včetně možnosti definovat vlastní uživatelská vozidla, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další speciální vozidla.

Obsahuje několik interaktivních metod analýzy vlečných křivek, založených na rychlosti vozidel, klopení vozovky, bočních třeních a algoritmech poloměrů zatáček, přičemž zároveň podporuje analýzu simulací pro více vozidel na stejné trase.

Umožňuje horizontální a vertikální analýzy průjezdů vozidel vztažených k ose komunikace, hraně vozovky, obrubě nebo k jakékoli jiné definované linii, křivkou či trasou definovanou uživatelem. Požadované odsazení od dané křivky lze nastavit pro přední či zadní nápravu vozidla. Analýza průjezdu se dynamicky aktualizuje vždy, když se změní daná zvolená osa průjezdu.

Metoda analýzy tzv. EasyDrive nabízí interaktivní nápovědu pro pohyb vozidla vpřed a vzad s volitelnou funkcí „plného uzamčení při zastavení vozidla“ pro obtížné manévry. Uživatelům je dána flexibilita při práci s dříve vytvořenými analýzami, a to buďto díky možnosti úpravy již vytvořené analýzy anebo pokračovat v této vytvořené analýze.

Simulace horizontální a vertikální analýzy průjezdu umožňují uživatelům kontrolovat půdorysné průjezdné křivky vozidel, včetně vertikálních. Parametry řízení vozidla, hodnota poloměru a hodnoty sklonu pro vertikální simulace jsou prezentovány ve všech fázích simulace a poskytují veškerá data pro analýzy potřebná.

Umožňuje široké možnosti zobrazení pro každou ze simulací průjezdů:

 • trasy kol;
 • středový bod osy vozidla;
 • vnější okraj vozidla;
 • možnosti správy hladin;
 • možnosti nastavení typu křivky a šraf;
 • plné možnosti nastavení barevného zobrazení.

Poskytuje zprávy a výpisy o analýze průjezdu:

 • zobrazení horizontálních a vertikálních obrysů a parametrů vozidla;
 • dynamický diagram parametrů řiditelných náprav;
 • detekce kolizí pro horizontální a vertikální analýzy;
 • možnost okótování šířky půdorysné plochy nasimulované analýzy pro zjištění maximálních hodnot šířky a to v libovolném bodě podél vytvořené simulace.

Odkaz:

2022: https://cgs-labs.cz/autopath/


RIBcad (ZEICON)

RIBcad (ZEICON) je plně samostatně funkčním konstrukčním CADem vyvíjeným cíleně pro profesní skupinu stavebních konstruktérů nosných konstrukcí. RIBcad je materiálově nezávislý, tj. umožňuje kreslení např. zděných, ocelových, dřevěných a smíšených konstrukcí. Zvláštní propracovanou podporu RIBcad poskytuje při vyztužování monolitických konstrukcí.

Konstruování v RIBcadu historicky vychází z kreslení na rýsovacím prkně. V současnosti vhodným způsobem kombinuje moderní počítačové technologie s tradičním inženýrským konstrukčním přístupem. Práce ve 2,5D vychází z půdorysů, pohledů, řezů, různých měřítkových zobrazení téhož objektu a detailů. Rozměrové, objemové a množstevní informace jsou provázané a vždy aktuální. Pro typické prostorové konstrukce tvarů a vyztužení (výklenky, prostupy, nosníky, náběhy, konzoly, schodiště, rámové rohy, sloupy, opěrné stěny aj.) lze využít parametrizovaná konstrukční makra umožňující libovolné zasazení do výkresu s možným individuálním dopracováním.

Přehled základních vlastnosti a funkcí RIBcad (ZEICON):

 • objektově orientované prostředí se standardy Windows a kontextovými nabídkami k uchopeným objektům;
 • inteligentní, konfigurovatelné datové rozhraní pro import a export dat ve formátu DWG a DXF v průběžně aktualizovaném standardu „OpenDWG“ (momentálně zaručuje kompatibilitu až do verze DWG 2010);
 • inteligentní objektová funkcionalita UnDo a ReDu bez omezení počtu kroků zpět a obnovit;
 • asociativita kót, šrafování, popisů, řezů, tvarů výztuže a jejího rozmístění, soupisek materiálů a výztuže;
 • měřítková okna, tj. různá měřítková zobrazení týchž objektů na jedné ploše výkresu = snadné a vždy aktuální detaily;
 • technika hladin (fólií) a svazků fólií, fóliové funkce pro změny barev, tlouštěk čar aj., styly objektů;
 • podpora tzv. maker a funkce „makro z makra“ umožňuje vytváření hierarchických struktur a tvorbu vlastních katalogů opakujících se prvků výkresu;
 • textové proměnné s dynamickým obsahem (např. pro vyplnění razítka výkresu apod.);
 • vkládání rastrových obrázků (.bmp, .jpg, .gif, .tif, …) jako podklad přímo do výkresu, vkládání externích objektů OLE (např. tabulka Excel) přímo do výkresu.

Odkaz:  https://www.rib.cz/download


RTwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Stavební jámy, základní verze včetně posudků stěny.

RTwalls je součástí instalačního balíčku RIBgeo. RTwalls je programem na výpočty a posuzování stavebních jam. RTwalls nahrazuje starší produkt QWALLS light, resp. QWALLS kompakt a zcela pokrývá jeho funkční spektrum. Dále obsahuje nové funkce a podstatným způsobem rozšiřuje uživatelský komfort. RTwalls je aktuální a moderní aplikací Windows umožňující snadné a přehledné zpracování projektů. Grafické uživatelské prostředí je zpracováno stejným způsobem jako u příbuzného programu FEM FEWALLS. Tato nová programová aplikace podporuje následující možnosti výpočtu a posudků:

 • grafické uživatelské prostředí s konfigurovatelnými lištami ikon, strukturou objektů a pracovním oknem, undo/redo;
 • přímý import zadávacích dat QWALLS a export do FEWALLS;
 • výpočet a posudky podle starších norem a předpisů DIN 1054, DIN 4017, DIN 4084, DIN 4085, EAB a EAU, jakož i podle nových evropských norem a národních příloh ČSN EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054;
 • Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy nebo jednoduše chybí hodnoty příslušných součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k evropský normám EC7. Tento postup je tedy plně v souladu s aktuálními normami a poskytuje uživateli navíc nezbytnou oporu v těch případech, kdy mu jednoduše chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž podle potřeby uživatelsky měnit;
 • parametrizovaná polygonální horní hrana terénu s databankou terénů a zemin, s lávkami na straně výkopu i zeminy a libovolným různým sledem vrstev zeminy na obou stranách stěny;
 • zohlednění až 5 horizontálních vrstev zeminy;
 • kolmá štětová, záporová, pilotová nebo podzemní stěna;
 • výkonné výpočetní jádro FEM TRIMAS® pro prutový model se zohledněním ohybu s normálovou silou a smykových deformací stěny;
 • použití max. 5 tuhých podpor nebo kotev;
 • výpočet stěny jako jedno nebo vícepolový nosník s libovolným uložením patky;
 • zohlednění různých fází výkopu a zasypání;
 • liniová, bloková, pásová a železniční zatížení na horní hraně terénu na straně zeminy, bloková a pásová zatížení na straně výkopu pro každý stavební stav;
 • předepsané posuvy nebo převzetí posuvů z předcházejícího stavebního stavu;
 • výpočet vnitřních účinků, kotevních sil a posuvů;
 • výpočet reakcí a nutné hloubky vetknutí;
 • stanovení tlaku zeminy z vlastní tíhy/dodatečných zatížení při aktivním, zvýšeném aktivním a klidovém tlaku zeminy;
 • různá schémata redistribuce tlaku zeminy podle EAB a i libovolná vlastní schémata;
 • zvláštní redistribuce pro bloková, liniová a plošná zatížení;
 • hydrostatické zohlednění horizontální vodní hladiny před a za stěnou;
 • změny stavu horizontální vodní hladiny za stěnou pro jednotlivé stavební stavy;
 • kontaktní síly pro různé druhy vetknutí patky;
 • použití stupně vetknutí stěny pro optimalizaci délky stěny;
 • kontrola statické rovnováhy;
 • zjištění nutné délky kotev z posudků globální stability v hluboké kluzné spáře;
 • stabilita svahu podle Kreye (smykové kružnice);
 • variabilní sestava výsledků s geometrií stěny a stavebními stavy;
 • kompletní výstupy s přehlednými grafickými průběhy a tabulkami;
 • volba protokolovaných výsledků a vizuální konfigurace výsledkové sestavy;
 • integrace posudků smykových kružnic a kotev;
 • integrace posudků stěny.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


ROHR (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Zasypávaná potrubí podle ATV A 127 a protlačovaná potrubí podle ATV A 161

Jedná se o dvě samostatné programové aplikace Windows disponující grafickým objektovým pracovním prostředím. Umožňují výpočet a posouzení jak zasypávaných potrubí podle směrnice ATV-DVWK-A 127 (vydání srpen 2000), tak i potrubí s kruhovým průřezem, která se budují technologií protlačování podle směrnice ATV-A 161 (vydání leden 1990).

Zasypávaná potrubí:

Program umožňuje zpracování všech standardních typů potrubí uložených v zeminách ve smyslu výše zmíněné směrnice, a to jak ohybově tuhá, tak i ohybově měkká a tvarovatelná potrubí. Navíc jsou podporovány následující možnosti výpočtu:

Pro všechny typy potrubí je veden posudek napětí; pokud je to nutné posudek dlouhodobé pevnosti; u ohybově měkkých potrubí navíc posudek protažení, krátkodobé a dlouhodobé deformace a posudek stability. Numerický výstup může být doplněn měřítkovým zobrazením potrubí a vrstev zeminy s okótovanou hladinou spodní vody.

Protlačovaná potrubí:

Protlačovaná potrubí jsou považována za ohybově tuhá. Jako materiál připadá v úvahu železobeton, kamenina, ocel a azbestocement.

Posudek protlačovaných potrubí je veden pro různá zatížení ve stavebním a provozním stavu a pro minimální nutnou výztuž tak, aby byly zohledněny veškeré možné okrajové podmínky. Posudky napětí jsou vedeny v podélném a příčném směru k ose potrubí. Pokud je to nutné probíhá i posouzení dlouhodobé pevnosti. Výsledkový dokument obsahuje pokyny k montáži, charakteristiky zeminy, vnitřní síly a posudky napětí ve třech zmíněných posudkových stavech napříč k ose potrubí; tlaková napětí v podélném směru, jakož i diagram dovolených tlačných sil v závislosti na rozevření spáry a přípustných podélných tlakových napětí.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PINwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Podchycení základů opěrným tělesem. Plnohodnotné grafické prostředí pro Windows nového geotechnického systému PINwalls umožňuje interaktivní řešení libovolných problémů z oblasti posuzování podchycení základů opěrným tělesem. Nejrůznější typy opěrných těles, tvary povrchu terénu a vlastnosti zeminných vrstev je možné ukládat do interní databanky. Tvar tělesa a povrchu terénu lze velmi snadno změnou parametrů (kót) měnit. Pomocí polygonálního zadaní bodů lze vytvářet, resp. upravovat i zcela libovolné tvary opěrných těles a povrchů terénu.

Aplikace Windows na výpočty zabezpečení stavebních jam podchycením základů okolních budov opěrným tělesem, výpočty zajištění a sanaci historických objektů apod. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí s podporou následujících možností:

 • libovolné horizontální geologické vrstvy s lávkami na povrchu terénu;
 • databanka parametrických tvarů povrchů terénu, opěrných těles a materiálů, undo/redo;
 • libovolný polygonální tvar opěrného tělesa bez kotvení, resp. s jednoduchým i vícenásobným kotvením;
 • výpočet tlaku zeminy z vlastní tíhy/zatížení při aktivním, zvýšeném aktivním a klidovém tlaku;
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy (podle směrnice EAB);
 • volitelné zadání/vyloučení vlivu odolnosti zeminy na straně výkopu;
 • uživatelsky definovatelné tlaky zeminy a vody, různé hladiny vody na stranách zeminy a výkopu;
 • zohlednění různých stavebních fází výkopu a následujících fází zahrnutí včetně změn statického systému;
 • bloková, pásová a liniová zatížení na povrch terénu a uvnitř geologických vrstev, osamělé síly a momenty na opěrné těleso s možností změn ve stavebních fázích;
 • výpočet odolnosti zeminy podle Coulomba, resp. možnost zadání polygonálního průběhu pružného uložení;
 • možnost stabilizace opěrného tělesa rozepřením přímo ze stavební jámy;
 • výpočet statického systému jako rovinný rám v MKP, při šikmém sklonu přední a zadní hrany tělesa se uvažuje s nakloněnou těžištní osou, u tělesa skládajícího se z jednotlivých bloků je osa prutů zalomena;
 • výpočet vnitřních účinků M, N, T, napětí, kotevních sil, posuvů a kontaktních napětí;
 • výpočet nutné délky kotev z posudku stability v hluboké kluzné spáře podle Rankeho/Ostermeyera;
 • návrh prostého betonu a železobetonu opěrného tělesa podle korespondující národní návrhové normy ČSN EN 1992-1-1 v libovolných návrhových řezech.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


LIMES (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Komfortní grafické prostředí pro Windows osvědčeného geotechnického systému LIMES® umožňuje interaktivní řešení libovolných problémů z oblasti výpočtů a posuzování opěrných stěn a gabionů. Interní databanka, kterou lze libovolně rozšiřovat, obsahuje běžné tvary opěrných stěn, gabionů, průběhy povrchu terénu, vlastnosti železobetonu, gabionů a zeminných vrstev. Tvar opěrné stěny a povrchu terénu před i za stěnou lze velmi snadno změnou parametrů (kót) měnit. Pomocí polygonálního zadání bodů lze vytvářet, resp. upravovat i zcela libovolné tvary stěn a povrchů terénu. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá s podporou následujících možností:

 • individuálně rozšířitelná databanka parametrických tvarů povrchů terénu, opěrných stěn a materiálů, undo/redo;
 • libovolný polygonální tvar opěrné stěny; gabionové stěny viz produkt RTgabion;
 • graficky interaktivní úpravy konzol;
 • rychlé úpravy tvaru povrchu terénu a průběhů horizontálních geologických vrstev s okamžitou grafickou kontrolou, funkce undo/redo;
 • lávky i na straně výkopu, odlehčující konzoly na rozhraní stěny a zeminy;
 • rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou; pro speciální případy pobřežních stěn možno zadat vodní hladinu i nad povrchem terénu;
 • libovolná zatížení opěrné stěny, povrchu terénu, libovolného místa geologického profilu, rázové zatížení od kolejových vozidel, kombinace zatěžovacích stavů;
 • různá schémata tlaků zeminy pro posudky stability podle DIN 4085, resp. DIN 4085-100, volitelně pro aktivní a klidový tlak zeminy nebo zvýšený aktivní tlak zeminy;
 • volitelné zadání/omezení vlivu odolnosti zeminy před stěnou;
 • volitelné umístění roviny působení zemního tlaku na fiktivní kolmou hranu stěny, protilehlou kluznou plochu nebo skutečnou zadní hranu opěrné stěny;
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy;
 • automatické a individuální umístění kritických posudkových řezů;
 • volitelný výpočet a posouzení až deseti variant výpočetních modelů v rámci jednoho zadání;
 • možnost zadání předepsaného tlaku zeminy, kombinace s vypočteným tlakem na straně zeminy;
 • možnost přímého zadání vodního tlaku pro účely simulace proudění, nepropustnosti vrstev apod.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


GLEITKREIS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na výpočty a posouzení stability svahů a hrází s libovolným, polygonálním průběhem geologických vrstev podle norem ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM B 1997-1-1 se zohledněním tříd následků škod a DIN 1054 s aktuálními změnami. Zadání výpočetního modelu probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí a podporuje následující funkce:

 • proužková metoda, kruhová smyková plocha, metodika výpočtu podle Bishopa;
 • parametrické modely průběhu povrchu terénu a databanka materiálů vrstev zeminy;
 • rychlé úpravy tvaru terénu a průběhů geologických vrstev s okamžitou grafickou kontrolou, funkce undo/redo;
 • polygonální průběh vrstev zeminy s různými vlastnostmi (vnitřní tření, koheze, specifická tíha, popř. vodní vztlak);
 • možnost zadání stavebních objektů (opěrných stěn a hrází) formou polygonu;
 • uzavřené oblasti zeminy (čočky);
 • pásová, bloková, trojúhelníková a lichoběžníková zatížení, způsobující/nezpůsobující tření v kluzné spáře;
 • různé varianty výpočtu libovolného počtu smykových kružnic;
 • horizontální a polygonální hranice vodních hladin v geologických vrstvách, otevřené vodní hladiny;
 • zohlednění laminárního proudění a kapilárního vodního vztlaku;
 • zohlednění seizmických účinků.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


FEWALLS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na realistické výpočty napjatosti a deformací stavebních jam a ovlivněné okolní oblasti metodou konečných prvků (FEM). Interakce mezi okolním prostředím a zajištěním stavební jámy je modelována moderním výpočetním jádrem PLAXIS. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním grafickým způsobem a obsahuje následující možnosti:

 • databanka parametrických tvarů povrchů terénu a materiálů, undo/redo;
 • horizontální a polygonální průběh vrstev zeminy a hladin spodní vody;
 • kontaktní prvky (interface) na rozhraní stěny se zeminou;
 • lineárně elastické a elasticko-plastické modely chování materiálu okolní zeminy;
 • kotvy s poddajností a předpjaté kotvy, elastické rozpěry;
 • realistické modelování kořene kotvy pomocí geotextilního konečného prvku;
 • automatický generátor sítě FEM pro všechny stavební fáze a objekty zadání;
 • jednoduché zadání parametrů sítě FEM pro lokální zahuštění;
 • komfortní uživatelské prostředí, výkonný a osvědčený solver FEM PLAXIS;
 • zohlednění stavebních fází jámy;
 • bloková a liniová zatížení na povrch terénu před a za stavební jámou pro každou stavební fázi;
 • veškeré běžné numerické a grafické způsoby zobrazení výsledků FEM (izolinie, deformovaná síť, hlavní směry napětí, řezy, průběhy vnitřních účinků ve stěně, kotevní síly, reakce …);
 • přímé zobrazení napětí v zemině i poklesů terénu a zvedání dna;
 • vyšetření stability – zplastizované oblasti;
 • individuální řízení výpočtu pro každou stavební fázi.

Po výpočtu je automaticky sestaven uživatelsky konfigurovatelný protokol zadání a výsledků jednotlivých stavebních fází. Veškeré údaje jsou doplněny kótovanými obrázky s průběhy relevantních veličin. Protokol výpočtu může být dále upravován a popř. i exportován např. ve formátu RTF do jiných aplikací Windows.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PONTI /POMPRU (RIBfem – FEM pro pozemní stavby a mosty)

Statika mostních konstrukcí. Prutové prostorové konstrukce ve stavebních stavech a s předpětím, teorie I. a II. řádu.

Nová programová verze PONTI 9.4 využívá jako centrální řešič FEM novou programovou verzi TRIMAS 7.4, do které byla integrovaná databanka ObjectStore pro ukládání a správu výsledků výpočtu FEM a kombinací zatěžovacích stavů. TRIMAS 7.4 navíc nabízí možnost funkčních rozšíření RTzustand II (II. mezní stav železobetonových a předpjatých prostorových prutových konstrukcí) a RTgzg (navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných pozemních, inženýrských a mostních konstrukcí).

Některá významná rozšíření PONTI 9.4:

 • nová verze PONTI 9.4 využívá pro zadání, výpočet FEM, kombinace, vyhodnocení a navrhování aktuální verzi TRIMAS 7.4;
 • standardně se startuje TRIMAS 7.4. Aktuálně nastavená verze TRIMAS se zobrazuje přímo v navigátoru. Řízení výpočtu a návrhů plošných konstrukcí probíhá v nové funkci „Návrh ploch: MSÚ, MSP, únava“;
 • přechod verzí TRIMAS 7.2 na 7.4: projekty z verze 7.2 lze přímo načíst do verze 7.4. Datová kompatibilita opačným směrem není možná. Nová verze 7.4 je instalována paralelně k verzi 7.2 a mezi verzemi lze v navigátoru TRIMAS přepínat. Aktuálně nastavená verze se přímo zobrazuje v navigátoru;
 • návrhové parametry: přímo z navigátoru PONTI lze startovat pomocí funkce „Návrh ploch: MSÚ, MSP, únava“ nový centrální panel Řízení návrhů, ve kterém mohou být pro plošné dílce výpočetního modelu nastaveny veškeré návrhové parametry. Přímo z tohoto panelu lze dále startovat výpočet FEM, kombinací a návrhů. Nové možnosti navrhování mostů, tunelů a vodních staveb;
 • s novým funkčním rozšířením RTgzg lze navrhovat na mezních stavech únosnosti, použitelnosti a únavy plošné pozemní, inženýrské a mostní stavby;
 • Komponenta QUER3
 • zvýšen maximální počet dílčích ploch v horní pásnici na 30;
 • Komponenta HAUZU
 • napětí stavebních stavů: kontrola dovolených tlakových napětí v betonu a tahových napětí v betonu při dekompresi na hraně průřezu nejblíže k předpínacímu kabelu;
 • nové grafické schéma extremálních napětí stavebních stavů;
 • kombinace externího a interního předpětí: u předpjatých komor se ve stavebních stavech předpokládá vždy centrické předpětí s odpovídajícími dílčími součiniteli;
 • zatížení stavebních stavů: v případě existence zatížení s atributem „Teplota (stavební stav)“ (značka C), resp. s atributem „Užitné zatížení (stavební stav)“ (značka D), pak se jejich extremální hodnoty zohledňují v kombinacích stavebních stavů;
 • zatížení tlakem zeminy a vodou: zavedením nových atributů zatěžovacích stavů se nyní rozlišuje mezi stálými (skupina G2) a proměnnými (skupina U) účinky tlaku zeminy, resp. vody;
 • lávky pro pěší a cyklisty s pojezdem vozidla: užitná zatížení (skupina P) se nyní správně zohledňuje;
 • nové rozhraní TRIMAS 7.4: výsledky lze nyní načítat z databanky ObjectStore nebo dřívějším způsobem (str*, stx*, sup*, sux*). Načítání výsledků bylo tímto zrychleno.
 • dekomprese: oprava výpočtu napětí v tažené zóně;
 • únavová pevnost: oprava výpočtu únavové pevnosti fcdfat v případě zadání pouze jednoho intervalu dotvarování;
 • Komponenta NAZWEI
 • tlaková napětí betonu se u předpjatých dílců kontrolují jak pro občasnou, tak i kvazistálou kombinaci. U nepředpjatých dílců se počítají pouze pro občasnou kombinaci. Pro tento posudek se použijí materiálové parametry stanovené ze stáří betonu při jeho prvním zatížení;
 • druh cementu: ve výpočtu materiálových parametrů se zohledňují časové průběhy tlakové a tahové pevnosti betonu, modulu pružnosti a rychlost tuhnutí zvoleného druhu cementu;
 • posudek širokých trhlin: oprava výpočtu Act, která se vyskytovala u konstrukčních tříd E a F, pokud rozhodující napětí bylo menší než napětí při vzniku trhliny v neporušeném průřezu;
 • nový ukazatel postupu výpočtu návrhu;
 • pozemní stavby: rozšířeno použití na oblast pozemních staveb, včetně vodonepropustného betonu (bílé vany) a tlustostěnných dílců např. vodních staveb. Návrh probíhá jak pro běžné, tak i vysokopevnostní betony. Konstrukční třída v podélném a příčném směru se může lišit;
 • minimální povrchová výztuž: pro minimální výztuž se použije vyšší hodnota z následujících dvou kritérií: minimální konstrukční výztuž podle DIN FB 5.4.1.2 nebo minimální výztuž průřezu podle DIN 1045-1, tab. 29 a 30.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PFAHL (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení prostorových soustav pilot s absolutně tuhou základovou deskou. Kinematická metoda přenosových funkcí. Velmi rychlé interaktivní grafické zadání a zpracování zejména prostorových systémů pilot podporuje následující možnosti:

 • výpočetní model se skládá z jednotlivých pilot kloubovitě nebo tuze vetknutých do absolutně tuhé základové desky;
 • libovolná prostorová poloha pilot;
 • konstantní průběh průřezu pilot;
 • parametry až deseti různých vrstev zeminy se zadávají formou příčného Winklerovského uložení piloty ve dvou kolmých směrech;
 • pilota může být zatěžována i v příčném směru;
 • hlava a patka piloty mohou být uloženy kloubovitě, vetknuty abs. tuze nebo elasticky;
 • jednotlivé piloty mohou být jednoduše seskupovány, kopírovány a upravovány;
 • uspořádání pilot může být velmi snadno kopírováno z jednoho projektu do jiného;
 • prostorové zobrazení uspořádání pilot;
 • současná práce ve více pohledových oknech;
 • libovolné celkové zatížení v těžišti základové desky;
 • volitelné zadání osamělého, liniového a plošného zatížení na základovou desku;
 • definice kombinace zatěžovacích stavů;
 • výkonná výpočetní metoda s kinematickou analýzou použitelnosti;
 • výsledky: posuvy a natočení základové desky, vlastní čísla a tvary celkové matice tuhosti, průběh vnitřních účinků v pilotách (N, M1, M2, Q1, Q2, MT), plášťová napětí na pilotách;
 • integrovaný posudek železobetonu pilot s kruhovým a trubkovitým průřezem podle norem:
 • ČSN EN 1992-1-1;
 • obecná EN 1992-1-1;
 • DIN 1045-1:2008;
 • ÖNORM B 1992-1-1;
 • BS EN 1992-1-1;
 • DIN 1045-1:2008.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RTslab (RIBtec – konstrukční prvky a prefabrikace)

Nová aplikace pod Windows s graficky interaktivním zadáním, výpočtem, vyhodnocením a posudky rovinných obdélníkových a polygonálních deskových systémů vyznačující se vysokým uživatelským komfortem a integrovanou navigací uživatele.

K dispozici jsou např. následující možnosti:

 • objektově orientované kontextové prostředí;
 • jednoduché konstrukční funkce 2D pro zadávání deskových polí, stěn, podpor a prostupů, jakož i bodových, liniových a plošných zatížení na rastru, v osách a v dialogu;
 • viewer 3D pro vizualizaci a kontrolu geometrie desky a jejího zatížení;
 • zohlednění elastického plošného uložení desky;
 • náhled na výkres položek zadání a zatěžovací schéma;
 • náhled na výsledky posuvů, vnitřních sil a hodnot nutné výztuže As;
 • animace posuvů pro jednotlivé zatěžovací stavy pro snadnější kontrolu zadání;
 • zatížení po polích desky s automatickou kombinací zatěžovacích stavů a nutné výztuže As;
 • převzetí zatížení z předcházejících výpočtů desek;
 • posudek ohybu pro železobeton podle Eurocode 2-1, DIN 1045, DIN 1045-1, ÖNORM 4700 a SIA 162;
 • posudek smyku pro železobeton podle Eurocode 2-1, DIN 1045, DIN 1045-1, ÖNORM 4700 a SIA 162;
 • posudek protlačení desky podle Eurocode 2-1, DIN 1045, DIN 1045-1, ÖNORM 4700 a SIA 162;
 • automatický posudek na hranách stěn a podpor;
 • zobrazení výsledků formou izočar s volitelným nastavením mezí;
 • sestava výsledků ve formátu RTprint, RTF nebo HTML.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RTgabion (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení opěrných gabionových stěn. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v intuitivním grafickém prostředí s podporou následujících možností:

 • parametrický, polygonální tvar povrchu terénu, individuálně rozšířitelná databanka tvarů povrchů terénu a materiálů, undo/redo;
 • snadné zadávání obdélníkových segmentů a popř. jednoho spodního polygonálního segmentu gabionů;
 • automatické generování kluzných spár na stycích segmentů pro posouzení vnitřní stability (pokluz a sklopení v kluzné spáře);
 • individuální grafické zadání a úpravy dalších kluzných spár;
 • úpravy a zadání zvláštního tvaru gabionové stěny pomocí libovolného polygonu;
 • grafické, interaktivní konstruování; možnost i tabelárního zadání charakteristických bodů polygonální gabionové stěny;
 • volitelná, různá schémata tlaků zeminy pro posouzení vnitřní a vnější globální stability; volitelné zohlednění aktivního, klidového nebo zvýšeného aktivního tlaku zeminy;
 • volitelné zadání/omezení vlivu odolnosti zeminy před stěnou;
 • generování plochy účinku tlaku zeminy uživatelem nebo automaticky jako na stupňovitou zadní gabionovou stěnu;
 • volitelná schémata redistribuce tlaku zeminy (bez redistribuce, obdélníkově, lichoběžníkově, stupňovitě na definovanou plochu působení tlaku zeminy);
 • rozdílné vodní hladiny před a za opěrnou stěnou.

Produkt obsahuje posudky vnitřní stability ve smykových spárách obdélníkových segmentů a posudky vnější stability na celkovém statickém systému gabionové stěny v souladu s aktuálními evropskými normami řady Eurocode 7. Ve funkčním rozsahu jsou obsaženy všechny následující normy: ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RIBfem (PONTI) – FEM pro pozemní stavby a mosty

Hlavním tematickým obsahem nové programové verze RIBfem PONTI 13.0 jsou úpravy, aktualizace a funkční rozšíření návrhových a posudkových algoritmů související zejména se zavedením norem EN 1992-2, po četných národních modifikacích, od 01.05.2013 i do německé mostařské praxe. Tímto krokem v SRN končí desetileté „přechodné období“ platnosti norem DIN-Fachberichte. Rozsah úprav a změn základní, mostařské evropské normy německou národní přílohou NA je poměrně značný. Současně se zapracováním těchto úprav byly v RIBfem PONTI 13.0 revidovány a aktualizovány návrhové postupy a konstrukční zásady vyplývající ze základní normy EN. Dále byla učiněna opatření umožňující zohlednění předpokládaných budoucích požadavků na navrhování mostů. Paralelně ke stávajícímu zatěžovacímu modelu LM1 byl zaveden modifikovaný (zvýšený) zatěžovací model LMM.

RIBfem PONTI. 0 obsahuje z obecného pohledu základní normy ČSN EN 1992-2 následující úpravy a rozšíření:

 • revize/aktualizace obsažených mostních norem ČSN EN 1991-2, ČSN EN 1992-2, ČSN EN 1993-2ČSN EN 1994-2 včetně souvisejících národních příloh pro D, CZ, A, UK;
 • nový formát databanky (XML) předpínacích systémů a rozšíření + aktualizace obsažených parametrů;
 • nový panel na výběr, zobrazení a úpravy parametrů předpínací výztuže;
 • nové návrhy únosnosti na posouvající sílu a kroucení;
 • nový návrh spřahovací výztuže smykové spáry;
 • stručnější/přehlednější protokol návrhů.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


Autodesk 360

Autodesk 360 je platforma založená na web-cloud technologii. Umožňuje vám bezpečný přístup k úložnému prostoru, k web prostředí pro spolupráci a ke cloud službám, které pomohou zlepšit způsob kterým navrhujete, zobrazujete, simulujete a sdílíte vaše výtvory s ostatními. Cloud služby Autodesku zahrnují pod heslem najdi, propoj, zpracuj nabídku web nástrojů pro ukládání, využívání, sdílení, připomínkování, analýzu, simulaci, optimalizaci a vizualizaci 2D a 3D CAD dat.

Služby Autodesk 360 jsou nyní integrovány do verzí 2016, 2015, 2014 a 2013 – zejména v aplikacích AutoCAD, Inventor, Showcase a v projekčních BIM aplikacích. V těchto produktech můžete otevírat a ukládat dokumenty přímo ve službách Autodesk 360 nebo můžete nastavit automatické ukládání vašich dat do služeb Autodesk 360. Využívat základní služby Autodesk 360 ale můžete ze všech produktů.

Odkaz: https://a360.autodesk.com/


A360 Viewer

Zjednodušený cloud prohlížeč 2D a 3D CAD dat ve více než 50 různých CAD formátech.

Odkaz: http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers


AutoCAD Mobile

AutoCAD Mobile (původně AutoCAD 360, AutoCAD WS a „Project Butterfly“) je bezplatná, cloud verze CAD editoru podporujícího formát DWG a DXF. CAD výkresy je tak možné dotvářet a upravovat i online – odkudkoliv, z prostředí internetového prohlížeče (na libovolném počítači, notebooku, netbooku), nebo jako „AutoCAD 360 Mobile“ třeba i na mobilních zařízeních typu Android (telefony, tablety), Apple iPhone, iPad či iPod Touch či Windows (tablety, telefony, Surface hub, UWP).

AutoCAD Mobile je založen na cloudových technologiích, takže podmínkou jeho použití je (alespoň občasné) internetové připojení – DWG soubor je předem uploadován (ručně nebo automatickou synchronizací s desktop verzí AutoCADu) na internetový cloud server Autodesku (Amazon S3) a klientská aplikace A360 (web browser, iPad, smartphone apod.) pak komunikuje s tímto cloud serverem. Je tak možné sdílet, publikovat a připomínkovat CAD výkresy v týmu dalších uživatelů. Na serveru je k dispozici úložiště výkresů, včetně historie jejich verzí. Při samotné editaci nebo připomínkování DWG výkresu ale nemusíte být online. Mobilní AutoCAD 360 pracuje i v off-line režimu. DWG soubor lze editovat a připomínkovat i souběžně z více počítačů.

Pro „upload“ DWG výkresů na AutoCAD lze využít i webové služby Buzzsaw, Box.net, Dropbox, MobileMe, Egnyte, Buzzsaw nebo jiný souborový server nebo váš firemní SharePoint portál.

Odkaz: https://web.autocad.com/


DWG TrueView

S tímto volně stažitelným programem budete moci prohlížet formáty DWG či DXF. Navíc umožňuje prohlížení AutoCAD projektů od verze R14 až po poslední verzi. Při prohlížení výkresů je pak možné s nimi pracovat, posouvat je, přibližovat či zobrazovat 3D modely.

Hlavní funkce a vlastnosti:

 • program na prohlížení DWG a DXF formátů;
 • jednoduché ovládání;
 • možnost s náhledy pracovat;
 • zobrazování 3D modelů.

Odkaz: http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers


Autodesk Design Review

Autodesk Design Review je bezplatný prohlížeč DWF výkresů, který zvládá následující úlohy:

 • zobrazení – zobrazení výkresů, map a modelů s vysokým rozlišením;
 • měření – měření částí, ploch, povrchů a rozměrů pro přesnou komunikaci;
 • označování a připojení poznámek – připojení komentářů, informací a návrhů na změny;
 • sledování a import změn – zajištění kompletního revizního řetězce pomocí správy, sledování a funkce návratu změny zpět k původnímu návrhu;
 • tisk – tiskový výstup je na stejné úrovni jako z původního návrhového software.

Odkaz: http://usa.autodesk.com/design-review/download/


Blender

Blender je open-source software pro modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky a animací s využitím různých technik (např. sledování paprsku, radiosita, scanline rendering, GI). Vlastní interface je vykreslován pomocí knihovny OpenGL. OpenGL umožňuje nejen hardwarovou akceleraci vykreslování 2D a 3D objektů, ale především snadnou přenositelnost na všechny podporované platformy. Je to velmi kvalitní nástroj pro 3D modelování, který je dostupný pro více platforem. Obsahuje většinu funkcí, známých z drahých komerčních produktů od prostého modelování, přes práci s kamerou a světly, až k pokročilým NURBS křivkám atd. Program je šířen zcela zdarma, a tak si každý může vyzkoušet práci se třetím prostorem.

Mezi funkcemi programu najdeme například particle systémy, které se mimo jiné umí odrážet od pevných povrchů, pokročilý LSCM unwrap systém pro rychlý a kvalitní UV mapping, ramp shading a další.

Odkaz:

https://www.blender.org/download/

https://www.stahuj.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/3d_nastroje/blender/


Innovation3D

Open source program pro modelování ve 3D. Tento nástroj je stále ve vývoji; v současnosti autor tvoří použitelné grafické rozhraní. Na stránkách jsou dostupné jak zdrojové kódy, tak binárky pro platformu x86. Tento software je určen pro Linux.

Odkaz: http://prdownloads.sourceforge.net/innovation3d/innovation3d_0.66.1.orig.tar.gz?download

Nebo: http://sourceforge.net/projects/innovation3d/files/


IrfanView

Grafický prohlížeč, podobný např. Acdsee32, zdarma pro nekomerční použití. Podpora formátů (JPEG, GIF – i animované, BMP, PCX, PNG, TIFF, TGA, ICO, AVI, WAV, MID, WMF, EMF, IFF/LBM, Photo-CD…). Velmi pěkně udělaný prográmek na práci s grafikou, který obsahuje všechny funkce potřebné pro správu obrázkových souborů. Podporuje neuvěřitelné množství grafických formátů, zvukových souborů, přehrávání CD a k ostatním lze stáhnout pluginy. Jako další výhody IrfanView lze uvést podporu rozhraní TWAIN, tvorbu HTML náhledů, konverzi všech možných formátů (i hromadnou), zvětšování, zmenšování, otáčení.

Odkaz: http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm


CONTEC

Software pro nabídky staveb, výpočet ceny staveb, předvýrobní a výrobní přípravu staveb, řízení projektů, časové a síťové plánování, kontrolu kvality stavební výroby. Expertizy v uvedených oblastech. Automatizovaný systém pro přípravu a řízení výstavby CONTEC.

Automatizovaná agregace dokumentů stavebně technologické projektů do technologických etap, stupňů rozestavěnosti a objektů, tvorba a aktualizace stručných agregovaných dokumentů přípravy staveb a agregovaných typových síťových grafů.

Možnosti software:

 • tvorbu nabídek a plánů investic;
 • předvýrobní a výrobní přípravu staveb;
 • síťové grafy;
 • technologické rozbory (normály);
 • rozpočty;
 • časové grafy (harmonogramy);
 • časové grafy s hlavními vazbami;
 • časoprostorové grafy (cyklogramy);
 • bilanční grafy a přehledy zdrojů v čase;
 • operativní plány a evidence;
 • finanční plány a evidence;
 • kontrolní a zkušební plány;
 • časový plán kontrol kvality;
 • evidenci zkoušek kvality,
 • environmentální plány;
 • časový plán kontrol environmentálních aspektů;
 • evidenci kontrol environmentálních aspektů;
 • plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
 • časový plán kontrol rizik BOZP;
 • evidenci kontrol rizik BOZP;
 • operativní evidence průběhu výstavby;
 • návaznost na účetní agendu podniku;
 • projektový controlling – okamžitá bilance cash-flow a zisku;
 • promítnutí skutečných nákladů do činností s výpočtem nových ceníků;
 • návaznost na výrobní kalkulace;
 • návaznost na rozpočtování a výkazy výměr;
 • návaznost na MS Project.

Odkaz: http://www.contec.cz/demo.zip


SCIA Engineer – Výpočty a dimenzování / CAE

Scia Engineer, grafický softwarový systém pro návrh, výpočet a posouzení konstrukcí podle norem, splňuje oba požadavky. Původně byl vyvinut, aby sloužil stavebním inženýrům; nicméně nalezl své uplatnění i v dalších oblastech.

SCIA Engineer představuje užitečný nástroj pro různě složité výpočty od prostých nosníků (1D), přes samostatné desky (2D) k celým budovám (3D) a detailní analýze distribuce vnitřních sil předpjatých konstrukcí v čase (4D).

SCIA Engineer je k dostání v deseti jazycích a distribuovaný se sadou integrovaných knihoven. Tyto knihovny nabízejí materiály definované v různých národních normách, ocelové průřezy od různých výrobců, betonářskou výztuž a další komponenty stavebních konstrukcí. SCIA Engineer nabízí funkce návrhu a posouzení podle množství národních a mezinárodních norem.

SCIA Egnineer představuje kompaktní řešení BIM s nástrojem „True Analysis“, jenž umožňuje operovat s oběma typy dat (sdílenými i jedinečnými). Konstrukční model ukládá architektonická data (sdílená s dalšími aplikacemi) nezbytná pro kreslení. Výpočtový model zahrnuje informace nezbytné pro výpočet a návrh (jedinečná data SCIA Engineer).

A navíc, sofistikovaná funkce updatu ve SCIA Engineer svou schopností sloučit výpočtové modely ze dvou různých projektů či kombinovat výpočtový model zpracovaný ve SCIA Engineer s konstrukčním modelem upraveným v externích aplikacích posouvá možnosti běžného importu a exportu do nové dimenze.

Uživatelské prostředí programu:

 • objektově orientované prostředí: pouhým kliknutím pravého tlačítka myši můžete měnit, mazat a kopírovat veškerá data;
 • dobře strukturované dialogy vlastností se používají pro rychlé prohlížení a opravu všech vlastností objektu;
 • „Parametric Modelling“ – parametrické modelování geometrie a zatížení;
 • šablony a uživatelem definované modely – individuální generátory;
 • „Autodesign“ (optimalizace) ocelových profilů a výztuže železobetonových prvků v souladu s různými normami;
 • pro uživatelské rozhraní a reporting lze zvolit mezi několika jazyky: angličtinou, němčinou, francouzštinou, vlámštinou, češtinou, slovenštinou, španělštinou, rumunštinou a ruštinou.

Odkaz: https://www.scia.net/en/support/downloads

SCIA 21 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/21.0.1021/SCIAEngineer_21.0.1021_setup.exe

SCIA 20 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/20.0.4012.64/SCIAEngineer_20.0.4012.64_setup.exe

SCIA 19 32 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/19.1.1023/SCIAEngineer_19.1.1023_setup.exe

SCIA 19 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/19.1.1023.64/SCIAEngineer_19.1.1023.64_setup.exe

SCIA 18 32 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/latest/SCIAEngineer_setup.exe

SCIA 18 64 bit: https://www.scia.net/en/support/downloads/scia-engineer-18#inline_content

SCIA 17: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/17/release_17.01.2031.zip

SCIA 16: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/16/release_16.0.103.zip

SCIA 15: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/15/release_15.3.120.zip

SCIA 14: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/14/release_14.0.1058.zip


NEXIS 32

Integrovaný grafický systém pro výpočty, dimenzování a výkresy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb ve Windows 2000, XP, NT a 9x. Systém je modulární, tzn. lze jej nakonfigurovat podle potřeb a přání zákazníků.

Systém umožňuje použít prutové, stěnodeskové a skořepinové prvky, provádět statické, dynamické, nelineární, stabilitní a speciální výpočty (podloží, fyzikální nelinearity), posuzovat ocelové prutové prvky podle různých norem (ČSN, EC, DIN, NEN, BS …), posuzovat betonové plošné i prutové prvky podle různých norem (ČSN, DIN, diEC …).

Na FTP serveru jsou volně ke stažení demoverze, nové verze, aktualizace, manuály a příklady ESA PT, NEXIS 32, FEAT a dalších produktů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/nexis/


FEAT

Moderní výpočtový systém pro statické výpočty stavebních nosných konstrukcí pod Windows, založený na MKP.

Je to univerzální nástroj na řešení většiny úloh, s nimiž se projektant – statik setkává. Jeho základní vlastností je kompaktnost a vzájemná provázanost jednotlivých modulů včetně posouzení podle příslušných norem. FEAT je programový systém pro řešení úloh z oboru statiky stavebních konstrukcí. Je vybavený kvalitním grafickým uživatelským rozhraním a vysokými výpočtovými možnostmi. FEAT je určený především pro náročnější statiku, protože jeho hlavní síla je v možnostech jednoduchého řešení prostorových konstrukcí. Jeho hlavními vlastnostmi jsou:

 • jednoduché ovládání;
 • intuitivnost a přehlednost, jednoduchá orientace i ve složitých prostorových modelech;
 • vysoká kapacita;
 • kvalitní výstupy (vestavěný textový editor pracující s textem a grafikou, dynamický dokument).

Nejnovější verze programu FEAT je vyvinutá pro operační systémy Windows NT – Windows XP. Je kvalitativně novým stupněm software, protože byl vytvořený nejen pro výpočty metodou konečných prvků, ale především pro skutečné konstruovaní nosných systémů. Ve FEATu uživatel nepracuje s konečnými prvky, ale jen s prvky konstrukce a jejich spoji. Jsou tu k dispozici entity jako např. nosník, sloup, deska, stěna, otvory atd. Tento přístup umožňuje velmi jednoduše „složit“ i komplikované konstrukce z prutových a plošných častí s možností jednoduché kontroly jejich vzájemného napojení. Vysoká interaktivnost systému, jehož integrovanou součástí jsou i návrhové moduly, dovoluje konstrukci snadno modifikovat na základě vypočítaných výsledků, pracovat s variantami atd. Díky těmto vlastnostem je možné FEAT označit za „CAD systém pro statiku“. Na FTP serveru jsou volně ke stažení demoverze, nové verze, aktualizace, manuály a příklady ESA PT, NEXIS 32, FEAT a dalších produktů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/feat/


Frilo Statika

Firma Nemetschek Scia uvedla na český trh osvědčený software německé firmy Fridrich a Lochner (Frilo). Frilo se specializuje na samostatné programy pro specifické výpočty v různých oblastech statiky. Jako novinku uvádí na trh rozšíření stávajících šesti modulů Frilo Statika pro beton a zdivo o další moduly pro ocelové konstrukce – ocelový sloup, ocelový nosník, analýza klopení nosníku a nosník jeřábové dráhy. V blízké budoucnosti budou k dispozici další samostatné moduly Frilo Statika pro konstrukční prvky, včetně modulů pro zakládání, střechy apod. K dispozici tak bude celý soubor samostatných programů pro specifické výpočty podle Eurokódů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/nexis/


Podélný profil kanalizace

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace. Na Podélný profil navazuje program Kubatury.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_kom.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_kan.zip


Podélný profil komunikace

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy komunikace (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety komunikace, poloměry zakružovacích oblouků apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu od verze LT 98, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_kom.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_kom.pdf


Podélný profil voda, plyn

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_vod.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_vod.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_vod.zip


Podélný profil vodní toky

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodního toku (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety jednotlivých linií apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 97 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_vtk.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_vtk.pdf


Kubatury komunikace

Program byl vytvořen jako nadstavbová část Podélného profilu komunikace. Pro úspěšné provedení výpočtů je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy profilů pomocí programu Podélný profil komunikace 4. Datové soubory typu *.kom4, které tím vzniknou, jsou výchozím bodem, na kterém zahajuje práci tento program s názvem Kubatury komunikace 4.

Program obsahuje pět modulů:

 • výpočet kubatur a ploch;
 • výkres hmotnice;
 • formulář kubatur;
 • formulář konstrukčních vrstev;
 • formulář hmotnice.

Výpočet kubatur a ploch:

Program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech a vypočítá plochy a kubatury mezi řezy ze vzdáleností jednotlivých řezů.

Tím jsou splněny všechny předpoklady pro vygenerování výsledkových formulářů a výkresu hmotnice.

Program provádí výpočty těchto položek:

 • kubatury násypu a výkopu a hutněného násypu;
 • plochu odhumusování (skrývku ornice);
 • kubaturu odhumusování;
 • plochu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu;
 • plochu úpravy pláně a hutněné pláně;
 • kubaturu zemní krajnice;
 • plochu svahování výkopu a násypu.

Formulář:

Formulář se sestaví automaticky. Je možné jej tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu XLS.

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_kom.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_kom.pdf


Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky

Program je vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 3. a nemůže být používán samostatně. Pro úspěšný výpočet hydraulických parametrů koryta a pro výpočet kubatur je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil vodní toky. Datový soubor typu *.vtk4, který tím vznikne, je výchozím bodem, na kterém zahajuje práci program s názvem Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky.

Program obsahuje tyto moduly:

 • výpočet hydraulických parametrů koryta;
 • výpočet kubatur a ploch;
 • výkres hmotnice;
 • formulář hydrauliky;
 • formulář kubatur a ploch;
 • formulář kubatur opevnění břehů;
 • formulář hmotnice.

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_vtk.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_vtk.pdf


Kubatury, rozpočty pro podélný profil kanalizace

Program byl vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil kanalizace ver. 3. a nemůže být používán samostatně.

Program obsahuje tři výpočtové moduly:

 • výpočet kubatur a ploch pažení;
 • tabulku šachet;
 • tabulku šachtových den;
 • tabulku uličních vpustí;

a dále tři rozpočtové moduly:

 • zemní práce;
 • trubní vedení;
 • pozemní komunikace;
 • uživatelské rozpočtové panely;
 • rekapitulace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_kan.pdf


Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn

Program byl vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil voda – plyn ver. 2 a nemůže být používán samostatně.

Program obsahuje tři výpočtové moduly:

 • výpočet kubatur a ploch pažení;
 • armaturní šachty;
 • objekty;

a tři rozpočtové moduly:

 • zemní práce;
 • trubní vedení;
 • pozemní komunikace;
 • uživatelské rozpočtové panely;
 • rekapitulace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_vod.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_vod.pdf


Přehledný podélný profil vodovod

Programy slouží k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu tlakové čáry, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace; pro naplnění datových tabulek lze použít také import z Podélného profilu voda, plyn 4.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_pre.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_pre.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_pre.zip


Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Lze s ním provádět návrhy nových kanalizačních systémů i posuzovat stávající díla. Potrubí lze navrhovat s kruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem.

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1. Nejdříve je nutno sestavit strom s větvením podle topologie navrhované sítě. Přidávání stok do systému a mazání stok se provádí buď ručně tlačítky [+] a [–], nebo načtením souborů Podélného profilu kanalizace ver. 3. V tomto případě si program načítá nejen topologii sítě, ale také údaje o délkách jednotlivých stok a spádech. Pro posouzení stávajícího stavu lze převzít i použité průměry a provozní drsnosti potrubí.

 • program importuje soubory Podélného profilu kanalizace ver. 3. Schéma sítě se generuje postupně, tak jak jsou načítány jednotlivé soubory spadající do sítě;
 • program importuje soubory Podélného profilu kanalizace ver. 4. V tomto případě se celé schéma sítě (včetně retenčních nádrží) generuje automaticky.

2. Potom je třeba zadat zbývající parametry jednotlivých stok, jako je plocha dílčího sběrného povodí, návrhový déšť, jiné vody ap. Parametry lze zadávat jednotlivě, pro každou stoku zvlášť nebo skupinově, pro celou síť. Odečty délek stok a ploch dílčích sběrných povodí je možné provádět přímo ze situační mapy v CAD programu (AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD).

3. Pro vlastní výpočet lze použít lze jednu ze tří metod:

 • prostá součtová metoda (bez retardace);
 • Bartoškova metoda (retardace s použitím redukované čáry náhradních srážek);
 • Máslova metoda (s retardací podle Hauffa a Vicariho).

Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkový formulář s řadou hodnot: DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí sílu toku, časy průtoku systémem. Výpočet je možno provádět i s ohledem na účinky provzdušnění proudu.

4. Výsledkový formulář je možno editovat, tisknout a ukládat do datových souborů.

Odkaz: https://www.autopen.cz/hydra.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_hydra.pdf


Situace

Program Situace je určen pro odečet souřadnic kanalizační, vodovodní nebo plynové sítě nebo komunikace z mapy. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek programů Podélný profil voda – plyn, Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil vodní toky. Jedná se o nadstavbu AutoCADu (od verze LT98 výše), DesignCADu (od verze Pro 2000), Bentley Microstation od verze J 7.1.

Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu situace (situační mapy). Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení). Naměřené a spočítané hodnoty ukládá do seznamu. Program rovněž umožňuje rychlé vkládání kót staničení a popisů vrcholových bodů do výkresu. Program generuje trojúhelníkovou síť nad výškopisem a sestrojí lomové body terénu.

Výstupem programu je:

 • soubor ve formátu .cdf pro podélný profil;
 • textový soubor vytyčovacích souřadnic;
 • tabulka Excelu (xls).

Odkaz pro AutoCad: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_acad.exe

Odkaz pro DesignCAD: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_dcad.exe

Odkaz pro Microstation: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_micro.exe

Odkaz pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD, DraftSight, 4MCAD, CADKON+: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_icad.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_situace.pdf


Výpočet vodovodní sítě 4

Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.

Návrh sítě probíhá ve třech krocích:

1. Sestavení schématu

Schéma sítě se zadává na matici tlačítek. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují bodové odběry, větve představují ulice. Velikost schématu je omezena na 3300 uzlů a 6600 větví. Tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není nijak omezen.

2. Zadání výpočtových parametrů

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

Parametry větví:

délka [m], místní ztráty [%] (náhradní délka), materiál (vyjadřuje škálu DN / světlostí a drsnost), nařízený průměr (nepovinný parametr umožňující „vnutit” DN), potřeba větve [l/s] (možno použít jednoduchý kalkulátor), denní nerovnoměrnost, hodinová nerovnoměrnost.

Parametry uzlů:

geodetická výška [m n. m.], odběr [l/s], současnost (možno použít přehledný panel s jezdcem), požadovaný tlak [m].

Dále je třeba zadat parametry zdroje (geodetická výška [m n. m.]) a dopravní výšku čerpadel [m], pokud jsou ve schématu použita.

3. Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát lze provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. K vyvažování okruhů je použita Lobačev-Crossova iterační metoda. Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledném formuláři. Tento formulář je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Odkaz: https://www.autopen.cz/sit_voda.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_sit_voda.pdf


Výpočet tlakové kanalizace

Úkolem programu Výpočet tlakové kanalizace je dimenzovat síť a stanovit hydraulické parametry sítě. Otázka, kolik čerpadel je v síti současně v činnosti a na jakých místech je nahodilý jev. K tomu, aby bylo možné učinit nějaké číselné předpoklady o hydraulických stavech během provozu sítě, byl vytvořen model, který simuluje práci sítě po zvolené časové období.

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1. Sestavení schématu

Schéma sítě se zadává na panelu Schéma. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují DČJ (domovní čerpací jednotky) nebo rozvětvení sítě nebo uzávěry, větve představují spojovací potrubí. Tvar schématu není nijak omezen.

2. Zadání výpočtových parametrů

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů, větví a DČJ se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

3. Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát

Nejdříve je všem nádržím v DČJ přiřazena náhodná výchozí hladina a program odstartuje simulaci. Do nádrží přitéká voda. V období mimo špičku malým přítokem, v období ve špičce vysokým přítokem. Po dosažení horní spínací hladiny v nádrži je spuštěno čerpadlo, které nádrž jistý časový úsek vyprazdňuje. Potom dochází opět k postupnému plnění nádrže. Pro stanovení hydraulických parametrů sítě jsou důležité právě časy běhu čerpadel a zejména jejich současnost – souběžné odčerpávání několika nádrží ve stejný okamžik. Program zjišťuje v době startu každého čerpadla stav ostatních čerpadel a počítá průtoky, rychlosti a tlakové ztráty v tomto čase. K nejčetnější současnosti běhu více čerpadel dojde vždy v době špičky. Průtoky ve větvích se směrem k ČOV postupně sčítají a vytvářejí špičkové zatížení sítě. Program v několika cyklech vyváží pracovní bod právě běžících čerpadel a výsledky průtoků, rychlostí a tlaků si zaznamená. Potom pokračuje simulace až k době sepnutí dalšího čerpadla a zaznamenání dalších výsledků. Tímto způsobem lze po určité době simulace provozních stavů sítě (např. 30 dní) prohlásit, že téměř všechny možné kombinace současnosti běhů všech čerpadel se již odehrály a delší simulace již žádné zásadní změny ve výsledcích nepřinese. Výsledky simulace jsou statistickou množinou možných pracovních stavů sítě. Pro návrh sítě se přitom zpravidla nepoužívají maximální dosažené hodnoty (vyskytnou se zcela ojediněle a lze jim zabránit ochrannými mechanizmy na DČJ) ale hodnoty, které nebudou s jistou pravděpodobností (např. 86 %) překročeny. Při výpočtu tlakových ztrát je použita Darcy-Weisbachova rovnice s použitím rovnice Colebrook-Whiteovy pro stanovení součinitel ztráty třením.

Výsledky:

Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledných formulářích. Tento formuláře je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Odkaz: https://www.autopen.cz/tlak_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_tlak_kan.pdf


Import XYZ

Program Import XYZ je určen pro přenos geografických dat z textových souborů do situačních map v AutoCADu. Uspořádání dat v textových souborech se předpokládá ve sloupcích, např. takto:

č. Y X Z Poznámka
1 724172.54 953250.75 435.81 spojka Plason
2 724172.18 953254.34 436.03  
3 724171.07 953261.07 436.57 spojka XAGA

Výkres zaměřovacích bodů lze sestrojit dvěma způsoby: buď přímým vykreslováním v AutoCADu, nebo vygenerováním výkresu (souboru) ve formátu DWG.

Program provádí odečítání souřadnic Y, X, Z z textového souboru. Tyto souřadnice převádí (volitelně) do čtvrtého kvadrantu a vynáší jednotlivé body tak, že souřadnice Y textového souboru jsou v AutoCADu odměřovány vodorovně a souřadnice X svisle. Do geometrického místa bodu je ve výkresu AutoCADu vložen bod, popis tohoto bodu a výška bodu (ve zvoleném formátu). Jednotlivé entity jsou roztříděny do hladin: imp_body, imp_c_bodu, imp_vysky. Texty jsou provedeny textovým stylem imp_xyz s nastavitelným libovolným fontem a výškou písma.

Program spolupracuje s AutoCADy od verze LT98 výše.

(AutoCAD) – https://www.autopen.cz/import_xyz_acad.exe

(Intellicad) – https://www.autopen.cz/import_xyz_bcad.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_import_xyz.pdf


Kladečské plány JMA a DUKTUS

Programy Kladečský plán JMA (Jihomoravská armaturka) a DUKTUS (Litoměřice) jsou určeny pro vkládání značek armatur do výkresu. Programy obsahují kompletní knihovny daného výrobce. Jedná se o nadstavby AutoCADu, programy spolupracují s AutoCADy od verze LT 98 výše.

Program Univerzální kladečský plán navazuje na řadu kladečských plánů JMA, DUKTUS. Tento nový program ale není omezen výrobním programem konkrétního výrobce. Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny, včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje vkládat nejen jednotlivé značky, ale celé skupiny často se opakujících sestav.

Základní rysy jsou pro všechny Kladečské plány společné:

Popisy značek lze do výkresu umisťovat zároveň se značkou, nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu. Programy provádí výpis a sumarizaci dílů. Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku, nebo je možné jej uložit do textového souboru nebo tabulky Excelu XLS.

Vkládání značek do výkresu je řešeno velice komfortně. Každá značka (skupina značek) je generována ve zvoleném měřítku a zavěšena na kurzor AutoCADu za jeden ze čtyř možných úchopových bodů. Po vložení značky se v druhém kroku (volitelně) nabídne vložení popisu značky. Značka je blok AutoCADu. Obsahuje textový atribut s popisem značky, který lze kdykoliv dodatečně změnit. Kresba je roztříděna do jednotlivých hladin. Barevně jsou proto rozlišeny příruby, hrdla, úchopové body a popisy. To umožňuje jednoduché přiřazení tlouštěk čar výkresu při tisku.

Odkaz 1: https://www.autopen.cz/jma.exe

Odkaz 2 – kladečský plán univerzální pro Autocad: https://www.autopen.cz/kp_acad.exe

Odkaz 3 – kladečský plán univerzální pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD: https://www.autopen.cz/kp_bcad.exe


MĚŘENÍ

Program MĚŘENÍ provádí odměřování délek nebo ploch z výkresu v AutoCADu. Naměřené hodnoty exportuje do tabulky Excelu a doplňuje ji (volitelně) o výpočty ploch nebo kubatur. Naměřené hodnoty lze také ihned po odečtu vkládat do výkresu AutoCADu jako textový údaj.

Odkaz: https://www.autopen.cz/mereni.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_mereni.zip


Sloup v. 1.02

Nástroj pro automatizovanou tvorbu výrobní výkresové dokumentace především prefabrikovaných sloupů. Program komplexně řeší sloupy obdélníkového průřezu s různými variantami úpravy zhlaví a paty sloupu. Lze generovat sloupy osazované do kalichu nebo sloupy stykované navařením přes trny. Jsou nabízeny různé způsoby vyztužení průřezu. Program vygeneruje všechny potřebné výkresy: tvar, armaturu a případně stykovací kování. Výkres tvaru obsahuje kromě pohledů na sloup také ostatní nezbytné prvky sloupu: manipulační prostředky (transportankery), montážní otvory a zabudovaná kování (plotny). Přehledné ovládání je doplněné grafickým zobrazením zadávaných dat.

Použití automatizovaného řešení tvorby výrobní dokumentace přináší řadu výhod:

 • vysoký výkon: rychlost tvorby výrobní dokumentace je přibližně 30 až 50krát vyšší než u běžných metod (základní CAD programy, ruční kreslení);
 • kvalita výstupů: díky vektorové reprezentaci výkresu a použití systémových TrueType fontů lze plně využít vysokou kvalitu vykreslování na laserových i inkoustových tiskárnách;
 • minimalizace chyb: snížením podílu ruční práce na tvorbě a odbouráním nezáživných rutinních činností výrazně klesá riziko chyb v dokumentaci.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Sloup K v. 1.0

Upravená verze programu Sloup pro kreslení kruhových sloupů. Umožňuje kreslit sloup kruhového průřezu, varianty zhlaví jsou shodné se základní verzí, tedy vytažená výztuž, trny nebo bez ničeho. Pata je omezena pouze na provedení do kalichu nebo na bodku (trubka).

Součástí programu je pomůcka pro určení polohy vyčnívající výztuže (rozteče trnů) ve vztahu ke krytí výztuže a odsazení bodky. Výztuž sloupu šesti nebo osmi pruty rozdělenými po obvodu. Třmínky lze zadávat buď jednotlivé (obruče) nebo jako spirálu (šroubovice). U kruhových sloupů nejsou aplikovány plotny.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Pilota v. 1.00

Kreslení armovacích výkresů vrtaných železobetonových pilot. Program umožňuje rychlé generování prováděcí dokumentace pro piloty libovolného průměru a délky. Piloty jsou vyztuženy rovnoměrně rozdělenou výztuží po obvodu, jsou možné úpravy výztuže v hlavě (ohnutí kvůli kalichu hlavice) a v patě (ohyb do hrotu kvůli manipulaci, zkrácení výztuže). Pomocí střídání dvou různých profilů lze optimalizovat vyztužení průřezu. Program vygeneruje kompletní výkres armokoše včetně případných distančních třmínků a výkazu výztuže. Přímý tisk výkresů výrazně zvyšuje produktivitu práce a eliminuje rutinní chyby. V této verzi program neřeší výztuž hlavice, která bude doplněna do následujících verzí. V případě potřeby program umožňuje export do jiných CAD programů.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Výpis výztuže v. 1.27

Program Výpis výztuže slouží k vytváření tabulek výkazu výztuže na armovacích výkresech. Je možné zadávat libovolné množství položek betonářské výztuže včetně svařovaných sítí. Uživatelsky je možné nastavit jednotky (m, mm), barvy pro export do CAD, způsob vykazování sítí (společně s betonářskou výztuží nebo samostatnou tabulkou) atd. Výslednou tabulku lze vytisknout nebo vložit přímo do výkresu výztuže (AutoCAD atd.). Je možné ji vložit jako kresbu – entity nebo jako objekt OLE.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Svary v. 1.0

Program Svary umožňuje návrh a posouzení svarových spojů různých typů:

 • tupé svary;
 • koutové svary;
 • svary betonářské výztuže.

Spoj může být zatížen podle svého charakteru tahovou silou, smykovou silou a ohybovým momentem. K dispozici je celá řada typových schémat připojení – tupý spoj pásovin, koutový přípoj pásoviny podélnými nebo čelními svary, případně jejich kombinací, přeplátované i tupé spoje betonářské výztuže, styk betonářské výztuže s pásovinou atd. Program umožňuje výběr mezi různými pevnostními třídami oceli (37,52,…) a parametrů provedení svarů (ruční, automatem, s defektoskopickou kontrolou atd.) Všechny posudky je možné průběžně zapisovat do dokumentu, ke každému posuzovanému svaru lze přidat popisek, takže vytištěný dokument může obsahovat i více svarů. Stejně jako u programu Konzola nebo Nosník je možné definovat vlastní formát tiskové stránky.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Nosník v. 2.20

Umožňuje výpočet vnitřních sil a průhybu nosníku o jednom poli pro libovolné zatížení. Je možné zadávat více zatěžovacích stavů a zobrazovat průběhy vnitřních sil v normových nebo výpočtových hodnotách pro zvolené kombinace zatížení. K tomu přibývá možnost tisku, ukládání na disk a „wizard” neboli generátor zatížení, který umožňuje rychlý výpočet např. průvlaku žebrového stropu nebo střešního vazníku.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Konzola v. 1.15

Program posuzuje krátkou přímo uloženou železobetonovou konzolu podle ČSN 73 1201. Je možné zadat konzolu se šikmým náběhem, nebo rovnou. Důležitou vlastností programu je možnost různého stupně podrobností, uváděných v tiskovém výstupu:

 • stručný posudek: jsou uvedeny pouze klíčové vztahy a výsledné hodnoty. Vhodný pro běžné pracovní posudky, je možné úsporně tisknout několik konzol na jednu stránku;
 • standardní posudek: jsou uvedeny klíčové vztahy s dosazením a výsledné hodnoty. Určený pro založení do statického výpočtu;
 • podrobný posudek: jsou dosazeny a vyčísleny všechny vztahy, je vhodný pro ty, kdo chtějí mít možnost ověření správnosti výpočtu a zejména jako příloha statických výpočtů pro zahraniční investory.

Formát výstupu je do značné míry uživatelsky konfigurovatelný, je možné nastavit vzhled stránky (rámečky, dělicí čáry), velikosti okrajů, záhlaví, zápatí a je možné i doplnění firemního loga a adresy. Tyto hodnoty jsou ukládány do inicializačního souboru, takže po definici vlastní stránky budou mít všechny vaše tisky jednotnou úpravu.

Pro konzolu jsou posuzovány následující body:

 • rozměry konzoly;
 • únosnost na mezi porušení ohybovým momentem;
 • smyková únosnost konzoly;
 • konstrukční zásady.

Ovládání programu je jednoduché s průběžnou nápovědou na dolní liště okna. Sled zadání vstupních údajů sleduje logickou návaznost při návrhu: obecné údaje, geometrie, zatížení na základě, kterého lze provést návrh nebo posouzení zadané výztuže a na závěr tiskový výstup.

Je možné nechat navrhnout výšku konzoly pro dané zatížení a zadanou šířku. Dále je implementován návrh výztuže, jak hlavní, tak třmínků. Při návrhu výztuže je pro zadaný profil a třídu oceli dopočítáno minimální počet kusů jednotlivých položek. Rezerva při návrhu (zadávaná na kartě „Úloha“) je zohledněna navýšením zatížení o příslušný počet procent.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Tabulky plochy výztuže v. 1.26

Tabulky plochy betonářské výztuže jsou jednou ze základních pomůcek, používaných při statickém návrhu železobetonových konstrukcí. Program umožňuje zobrazení tabulky seřazené podle počtu prutů, nebo podle vzdálenosti mezi vložkami. Kromě toho umožňuje vyhledání plochy v zadané toleranci k ploše vypočtené ze statického výpočtu s danou tolerancí a vyhledání vhodné rozdělovací výztuže.

Základní funkce programu:

 • přepínač zobrazení podle počtu prutů nebo podle vzdálenosti;
 • volba jednotek mm2, cm2, m2;
 • grafické zvýraznění plochy větší nebo menší než hledaná s odchylkou n procent;
 • zvýraznění odpovídající rozdělovací výztuže;
 • volitelné zobrazení hmotnosti jednoho prutu;
 • do sloupce profilů a do počtu prutů / vzdáleností lze zadat vlastní hodnoty (např. pruty á 70 mm);
 • volitelný počet desetinných míst zobrazení;
 • volitelné barvy zobrazení klepnutím na barevná tlačítka;
 • pomocí pravého tlačítka myši se vyvolá menu umožňující vkládat a mazat řádky a sloupce tabulky;
 • dvojitým kliknutím na některém políčku je hodnota z tabulky „natažena“ do políčka pro hledání ploch a pro vyskládání.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Háky

Program provádí návrh úchytů pro manipulaci s dílci podle ČSN 73 1201 příloha 11. Je možné navrhovat háky namáhané tahem nebo střihem. Kromě háků program umožňuje i návrh manipulačního trnu pro tyčové prvky (zejména sloupy) manipulované pomocí kruhového trnu a montážního otvoru. Je navržen minimální nutný průměr trnu s ohledem na únosnost (ohyb, střih) a deformaci trnu (pro stanovení tolerance velikosti otvoru pro vyjmutí trnu).

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


CBT Software

Systém MINI-ELR je menší a mnohem levnější verze velkých projektových programů ROZETA a PERLA. Je určen pro menší projekty a pro rychlé zakreslení stávajícího stavu a vytvoření revizní zprávy.

MINI-ELR Plus – střední balík elektro – jednopólové a třípólové schéma, liniová schémata, elektroinstalace do půdorysů, hromosvody, specifikace, revizní zprávy, tabulky …

ROZETA – komplexní návrh elektro rozvaděčů na počítačích PC (výkresy, rozpočty, tabulky, archiv, ceníky).

PERLA – elektroinstalace do půdorysů (výkresy, specifikace, rozpočty, osvětlení, technická zpráva, revize).

SMARAGD – komplexní návrh měření a regulace na počítačích PC (výkresy okruhů, technologií, vnitřku, specifikace, rozpočty, tabulky, archiv, ceníky).

TOPAS – topenářská obvodová schémata na počítačích PC (výkresy, rozpočty, archiv, ceníky).

Demoverze zasílají na CD, které obsahuje demoverze všech systémů.


RSTAB, RFEM

Demoverze RSTAB (anglicky) s přídavnými moduly, včetně SHAPE-THIN a FE-LTB a manuálu (anglicky).

Demoverze RSTAB (německy) s přídavnými moduly, včetně SHAPE-THIN a FE-LTB a manuálu (německy).

Demoverze RFEM (anglicky) s přídavnými moduly. Program je pro výpočet komplexních 3D konstrukcí. Modeluje a vypočítá stropní desky, stěny, průvlaky, skořepiny, lomenice, prutové konstrukce, mosty, nádrže či přípoje. Zadejte parametry konstrukcí. Změníte-li některé parametry, automaticky proběhne celková aktualizace geometrie a zatížení konstrukce. RFEM 2.xx nabízí velmi jednoduché a intuitivní ovládání, které se snadno naučíte.

Demoverze RFEM (německy) s přídavnými moduly a příklady. Uživatelská příručka k programu RFEM 1.xx Začínáme s programem (anglicky).

Po vyplnění formuláře a zaslání identifikačních údajů je možné stáhnout.

Odkaz: https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos


SchémataCAD

Software pro kreslení technických výkresů, elektrotechnických schémat a výkresů technických zařízení budov (TZB).

 • Software nabízí snadnou a rychlou tvorbu výkresové dokumentace.
 • Program SchémataCAD využijí zejména konstruktéři, projektanti, elektrotechnici a revizní technici.
 • Umožňuje efektivně nakreslit technický výkres elektrotechnických schémat (např. jednopólové, liniové nebo situační) a výkresů technických zařízení budov (TZB).
 • Program je plně samostatný, pracující v prostředí MS WINDOWS, není to např. nadstavba AutoCADu.
 • Jednoduché a přirozené ovládání umožňuje okamžité kreslení bez nutnosti zaškolení.
 • K programu jsou dodávané předem nakreslené elektrotechnické značky (více než 600 značek), zejména z oblasti silnoproudé elektrotechniky.
 • Značky lze jednoduše vkládat do schématu. Schematické značky je možné popisovat, přemísťovat, kopírovat, otáčet, měnit velikost, zvýrazňovat a vzájemně propojovat. Uživatel může značky upravovat a vytvářet nové, vlastní značky.
 • Navíc jsou v programu obsaženy již připravené příklady nakreslených schémat jednopólových, liniových, situačních, domovního rozvodu a zapojení rozváděče.
 • Pro další zpracování (např. pro rozpis) lze sestavit seznam použitých součástek nebo spojů ve výkresu.
 • Pro kreslení (zejména situačních schémat) jsou vhodné funkce pro kreslení v hladinách a funkce pro kreslení zdí v půdorysu.
 • Nakreslený výkres libovolně velký lze vytisknout na každé tiskárně. Velký výkres bude při tisku rozdělen na více listů (dlaždic).
 • Přenos výkresů a obrázků z jiných programů je zajištěn zejména nejpoužívanějším výkresovým formátem DXF (AutoCAD). Příkladem může být zakreslování schématu do načteného půdorysu z AutoCADu.
 • Také výkres na papíře lze pomocí skeneru načíst do programu SchémataCAD. Takto načtený výkres, který je ve formě obrázku („fotografie”), lze rozložit důmyslnou funkcí na čáry. Takto rozložený výkres lze dále plně upravovat. Tato funkce je ideální pro převod papírové formy výkresů do elektronické formy a podstatně rozšiřuje oblast použití softwaru SchémataCAD.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html

Manuál: http://www.elmer.cz/src-sch.html


EL-Revize

Tvorba revizních zpráv, důležité články z elektrotechnických norem, seznam závad, ceník.

 • Program umožňuje snadnou tvorbu revizních zpráv a protokolů. Software je určen zejména pro revizní techniky.
 • Obsahuje široký výběr formulářů (více než 50 typů) pro všechny druhy revizí (i VN), revize ručního nářadí, přístrojů ve zdravotnictví, strojů a rozvaděčů, revize přípojek pro RZ, vzory atestů, doklad o shodě, ceník revizních prací i fakturu. Nově je program doplněn o formuláře podle ČSN 33 1610 ed. 2 pro kontroly a revize el. spotřebičů. Všechny formuláře si může uživatel sám upravit, nebo přidat nové.
 • Ve vestavěném editoru urychluje program vyplňování připravených formulářů. Zprávy (vyplněné formuláře) jsou evidovány v přehledných seznamech spolu s termínem příští revize. Zprávy lze rozčlenit do skupin a objektů. Funkce pro hledání zpráv umožňuje sestavit seznam zpráv podle volitelných kritérií (např. podle termínu příští opakované revize).
 • Ve formuláři je možné nastavit automatický výpočet (např. sečtení výkonů v revizní zprávě). Obsažený ceník revizních prací sčítá položky ceníku i s volbou koeficientu pro přepočítání jednotkové ceny. Při psaní zprávy je volit možné druh písma, kreslit rámečky i vkládat obrázky, tak aby výsledný vzhled zprávy byl dostatečně reprezentativní.
 • Orientaci a hledání v elektrotechnických normách usnadňuje program pomocí obsažených důležitých článků z norem (cca 2000 článků, zejména řada ČSN 33 2000) a seznamu platných nebo zrušených norem. Databáze si uživatel může sám doplňovat.
 • Články norem obsažené v programu jsou vytvořeny a šířeny se souhlasem Českého normalizačního institutu (podle zákona č. 22/1997 Sb.).
 • Program specifikuje závady podle ČSN a souvisejících vyhlášek, s možností vložení odůvodnění závady přímo do textu revizní zprávy.
 • Obsaženy jsou funkce pro přenos dat z univerzálních měřicích přístrojů MEGGER CM300, CM500, PROFITEST 0100S, SECUTEST 0701S, C.A 6115, INSTALLTEST 61557, UNILAP 100, PU190. Naměřená data uložená v paměti přístroje budou přenesena přímo až do textu revizní zprávy.
 • Průběžně nabízíme aktualizaci programu, obsažených norem a formulářů. Software uzpůsobujeme podle požadavků uživatelů.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html


EL-Spotřebiče

Evidence spotřebičů, včetně ručního nářadí. Sestavení protokolů o kontrole a revizi, sledování termínů kontrol a revizí. Tisk seznamu spotřebičů ke kontrole i k revizi, tisk provedených kontrol a revizí, sestavení seznamu nevyhovujících spotřebičů.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html


EL-Testy

Program je určen pro výuku a přezkušování pracovníků v elektrotechnice. Obsahuje již 15 připravených vzorových testů (i s obrázky druhu sítí) po 40 otázkách pro přezkušování elektrotechniků podle § 6, § 7, § 8§ 10 vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále program nabízí tvorbu vlastních testů, přidávání otázek a funkce pro zamíchání otázek a pořadí odpovědí. Při tvorbě testu lze vybrat otázky z dodávaného seznamu všech otázek (více než 200 otázek a otázky pro oblast telekomunikací). Je umožněn tisk testu prázdného nebo vyplněného i tabulky správných odpovědí. Sestaví vyhodnocení testu a zobrazí chybné odpovědi. Navíc v režimu výuky umožňuje program zobrazit odpovídající článek normy (pro tuto funkci je potřebný nainstalovaný software EL-Revize). Program umožňuje přehledně evidovat absolventy testů, s rychlým vyplňováním a tiskem protokolu o zkoušce a s osvědčením. Software EL-Testy je možné použít i při výuce na odborných školách.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html

Manuál: http://www.elmer.cz/src-tst.html


SoftCAD.3D Universal

Plně funkční trialová verze na 30 dní.

Profesionální architektonický a obecný prostorový modelář, určený pro intuitivní vytváření 3D modelů staveb, návrhy interiérů, 3D design a modelaci terénu, vybavený nástroji pro vizualizaci a vytváření animací.

Odkaz: http://www.softcad.com/indexeuro.asp?page=product/download.asp


SoftCAD.3D Architectural version 2.04

Zkušební verze – časově omezená funkčnost.

Profesionální architektonický a obecný prostorový modelář určený pro intuitivní vytváření 3D modelů staveb, návrhy interiérů, 3D design a modelaci terénu, vybavený nástroji pro vizualizaci a vytváření animací.

Odkaz: http://www.architech.cz/Download/SoftCAD_3D/SoftCAD_3D_V204_CZ.exe


SPIRIT

Po vyplnění formuláře je možné stáhnout trialovou verzi na 30 dní.

SPIRIT je systém určený projektovým ateliérům, dodavatelům staveb, výrobcům stavebních prvků, studentům. Uživatelé od počátku jeho vývoje v roce 1986 oceňují hlavně jednoduchost ovládání, zohlednění požadavků v nových verzích, cenovou politiku a podporu distributorů. SPIRIT nevnucuje uživateli styl, ale nabízí mu možnosti podle charakteru jeho práce. Umožňuje moderní technologií ZAK–Zónově orientované Architektonické Konstruování – provázat přes databáze údaje o stavebních dílech a konstrukcích. Tím je uživatel oproštěn od dilematu, zda tvořit ve 2D nebo 3D. Vytváří objekt a podle stupně projektové dokumentace generuje půdorysy patřičného měřítka nebo prostorové modely, a to vše z jednoho schématu objektu. Půdorysy může doplnit výpisy a prostorové modely vizuálním zpracováním.

Odkaz: https://www.softtech.de/downloads/demoversionen


Microsoft WORD 2007 Viewer

Microsoft Word Viewer umožňuje otevírat dokumenty aplikace Microsoft Word pro systém Windows a Microsoft Word pro systém Macintosh. Kromě dokumentů aplikace Word (soubory s příponou DOC) lze také otevírat soubory uložené v jiných formátech jako jsou:

 • Word Document (*.docx);
 • Word Macro-Enabled Document (*.docm);
 • Rich Text Format (.rtf);
 • Text (.txt);
 • Web Page formats (.htm, .html, .mht, .mhtml);
 • WordPerfect 5.x (.wpd);
 • WordPerfect 6.x (.doc, .wpd);
 • Works 6.0 (.wps);
 • Works 7.0 (.wps);
 • XML (.xml).

Pomocí prohlížeče Microsoft Word Viewer lze prohlížet, tisknout a kopírovat obsah dokumentů do jiných programů. Nelze však upravit otevřený dokument, uložit jej nebo vytvořit nový dokument.

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/word-viewer/stahnout/


Microsoft EXCEL Viewer

Microsoft Excel Viewer je prohlížeč, který vám umožní otevřít, prohlídnout i tisknout sešity aplikace Excel, přestože není nainstalovaná. Je možné také kopírovat data z prohlížeče Excel Viewer do jiného programu. Nelze však upravit data, uložit sešit nebo vytvořit sešit nový.

V programu Excel Viewer lze otevřít tyto formáty souborů aplikace Excel: XLS, XLT, XLC, XLM a XLW. V programu Excel Viewer můžete posouváním prohlížet různé části listu a stejně jako v aplikaci Excel je možné určit data listu, která se mají vytisknout, a nastavit možnosti tisku.

Excel Viewer dokáže otevřít soubory:

 • Microsoft Office Excel 2007;
 • Microsoft Office Excel 2003;
 • Microsoft Excel 2002;
 • Microsoft Excel 2000;
 • Microsoft Excel 97.

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/excel-viewer/stahnout/


Microsoft PowerPoint Viewer

Program PowerPoint Viewer umožňuje spouštění plnohodnotných prezentací (včetně prezentací chráněných heslem) bez nainstalování programu PowerPoint. PowerPoint Viewer umožňuje prezentace spouštět a tisknout, nelze je však upravovat.

Ovládání je jednoduché. Na disku vyhledáte soubor, který chcete spustit, a prezentujete. Program obsahuje standardní ovládací prvky pro navigaci v prezentaci (šipky pro pohyb mezi snímky apod.).

PowerPoint Viewer umožňuje prohlížení prezentaci vytvořené v programu Microsoft PowerPoint od verze 97 do verze 2010.

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/powerpoint-viewer/stahnout/


FIN EC (všechny programy)

Od doby svého vzniku v polovině 80. let si program FIN získal oblibu především svou spolehlivostí a přehledností ovládání. Přednosti předchozích verzí jsou dále doplněny o další možnosti a vylepšení v novém grafickém prostředí pro MS Windows. Většina programů systému vzájemně spolupracuje, ale je možno je používat i samostatně.

 • Výpočty prostorových konstrukcí.
 • Výpočty prutových konstrukcí v rovině.
 • Tvorba zatěžovacích protokolů.
 • Výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů.
 • Charakteristiky průřezů složených ze stěn.
 • Dimenzování ocelových prvků a průřezů.
 • Posouzení doby požární odolnosti prutových prvků.
 • Posouzení spojů ocelových konstrukcí.
 • Posouzení přípoje sloupu na betonový základ.
 • Dimenzování dřevěných prvků a průřezů.
 • Rovinný ohyb betonových symetrických průřezů.
 • Prostorový ohyb obecných železobetonových průřezů.
 • Komplexní řešení horizontálních betonových konstrukcí.
 • Protlačení železobetonové desky.
 • Výpočty a posudky zděných průřezů.

Odkaz: https://www.fine.cz/vypocty-statiky/demo/


GEO5 (všechny programy)

Systém je souborem programů, určených k řešení základních geotechnických úloh. Snadno pochopitelný a ovladatelný systém sestává ze samostatných programů, které mají stejné uživatelské rozhraní a vzájemně spolu komunikují.

 • Geotechnické výpočty metodou konečných prvků.
 • Výpočty tunelů MKP.
 • Posouzení železobetonové úhlové zdi.
 • Posouzení a dimenzace tížné zdi.
 • Posouzení a dimenzace prefabrikované zdi.
 • Posouzení opěrných konstrukcí z gabionů.
 • Posouzení únosnosti mikropiloty.
 • Návrh pažicích konstrukcí.
 • Posouzení pažených konstrukcí.
 • Posouzení hřebíkovaných svahů.
 • Posouzení mostní opěry.
 • Posouzení konstrukcí ze svahovek.
 • Výpočet stability svahu.
 • Stabilita skalních svahů.
 • Návrh a posouzení plošných základů.
 • Posouzení a dimenzace osamělé piloty.
 • Výpočet nosníku na pružném podloží.
 • Výpočet stropní nebo základové desky MKP.
 • Výpočet sedání terénu.
 • Sednutí terénu nad mělce uloženými podzemními díly.
 • Digitální model terénu.
 • Stanovení zemních tlaků na konstrukci.

Odkaz: https://www.fine.cz/geotechnicky-software/demo/


TRUSS4

TRUSS4 je program určený pro výpočet dřevěných příhradových konstrukcí, spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

TRUSS4 se skládá z:

 • TRUSS 2D – Řešení vazníků;
 • TRUSS 3D – Prostorové řešení střech;
 • TRUSS Explorer – Ekonomické vyhodnocení.

Programy jsou dodávány v rámci komplexní technologie Bova-nail, která zahrnuje též strojní zařízení pro přípravu přířezů a výrobu vazníků a ocelové spojovací prostředky. S jednotlivými částmi technologie se lze seznámit na stránkách firmy BOVA.

Nejdůležitější funkce:

Modelování konstrukce:

 • generátor základních tvarů vazníků;
 • poloautomatické generování zatěžovacích stavů, automatické generování zatěžovacích kombinací;
 • automatické nastavování dlouhých přířezů, generování obloukových přířezů;
 • jednoduché zadávání přesahů, výztuh a klínů;
 • zadávání konstrukčních (pomocných) přířezů a spon;
 • možnost dělit konstrukci s ohledem na přepravu.

Návrh a posouzení konstrukce:

 • podpora norem ČSN 73 1702, STN 73 1701;
 • editovatelný sortiment dřevěných profilů a styčníkových desek;
 • automatický či uživatelský návrh přířezů a spon;
 • možnost optimalizace velikosti styčníkových desek s ohledem na cenu;
 • automatický návrh výztuh na vybočení tlačených prvků.

Výpočtové možnosti:

 • lineární i geometricky nelineární (vliv vzpěru) výpočty vnitřních sil;
 • výpočet prostorové lineární stability;
 • pružné podpory, natočení a pokles podpor;
 • zadávání prvků z libovolných materiálů (ocelová táhla …);
 • 3D modelování;
 • automatické a poloautomatické řešení průniků střešních rovin;
 • různé typy obvodových zdí, střešních detailů;
 • generování tvarů vazníků pro základní střešní detaily (valba, úžlabí, nároží …);
 • automatická úprava vazníků při změně půdorysu či sklonu střechy.

Výstupy:

 • jednoduchá tvorba výstupních dokumentů (např. statický výpočet, výrobní dokumentace) a výkresů;
 • export projektu do formátů AutoCAD, CADWORK, DiCAM;
 • výstupy pro pily STROMAB.

Odkaz: https://www.fine.cz/stresni-konstrukce/demo/


ElProCAD

Základní vlastnosti systému:

 • graficko-databázový systém počítačové podpory projektování elektrických zařízení;
 • modulární systém – uživatel může vybrat sestavu podle vlastní potřeby;
 • integrovaný správce dokumentace Astra umožňující přehlednou evidenci zakázek, projektů i dokumentů včetně zálohování a archivace;
 • automatické vkládání popisových polí – rohových razítek na výkresy včetně vyplnění jeho polí podle zpracovávané zakázky;
 • zpracování specifikace a rozpočtu programem Verox;
 • rozsáhlá udržovaná databáze cenových i technických dat ve formátu Excel; databáze obsahuje více než 200 000 položek; k údržbě databází lze kromě Excelu použít i integrovaný databázový editor DatEdit;
 • otevřená architektura; možnost uživatelských úprav a doplňování;
 • nemá vlastní grafický editor, lze použít AutoCAD, AutoCAD LT, BricsCAD – IntelliCAD.

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


VzProCAD

Tuzemský systém určený pro zpracování kompletní projektové dokumentace vzduchotechnických zařízení ve 3D. VzProCAD je profesionální graficko-databázový systém určený pro zpracování úplné projektové dokumentace vzduchotechniky s podporou grafického editoru AutoCAD 2000–2009, Architectural Desktop nebo Architectural. Systém podporuje zpracování realizační projektové dokumentace, projektů pro stavební řízení i výběr dodavatele.

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


Verox

Výkonný prostředek ke zpracování rozpočtů a specifikací projektů elektrotechniky (v oblasti silnoproudu, sdělovacích zařízení a EPS a měření a regulace), zdravotních instalací, ústředních vytápění a vzduchotechniky. Systém je trvale výborně aktualizován, obsahuje rozsáhlé ceníkové databáze udržované autorskou firmou i výrobci materiálů.

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


Fonty

Stránka obsahuje odkazy směřující na servery, jejichž kvalita byla prověřena.

Fonty s českou a slovenskou diakritikou – vysoce kvalitní (Střešovická písmolijna, Gentium – písmo pro národy, Miniml a mnoho dalších).

Odkaz: https://www.ceskefonty.cz/


conVERTER

Aplikace je určena pro převody fyzikálních jednotek. Jednotky jsou seskupeny do oblastí (témat) podle veličin: délka, plošný obsah, objem, hmotnost, síla, tlak, práce, výkon, elektromagnetismus (proud, napětí, odpor, magnetický tok, magnetická indukce, intenzita magnetického pole), fotometrie (svítivost, jas, osvětlení), rychlost, teplota, rovinný úhel, čas, násobky a díly. Od verze 1.3 jsou obsaženy navíc: hustota, kinematická a dynamická viskozita a průtok. Verze 1.4 může pracovat s tzv. uživatelskými jednotkami, které jsou umístěny v samostatném souboru.

Uživatel má možnost editovat seznam jednotek. Může jednotky přidávat, mazat, opravovat. Hlavní vlastnosti:

 • trvale zobrazený seznam veličin pro rychlé přesuny mezi veličinami;
 • seznam převáděných jednotek ve stylu tabulkového procesoru pro jednoduché zadání a okamžitý převod;
 • více než 500 jednotek k převodu;
 • staré a jinde používané jednotky;
 • editace seznamu jednotek (názvy jednotek a zkratek, převodních koeficientů a textů poznámek);
 • standardní vzhled a ovládání.

Odkaz: http://www.converter.cz/download/conv140.zip


Tekla Structures

Program je 3D softwarovým řešením pro ocelové a železobetonové konstrukce. Program nabízí intuitivní 3D modelování, kompletní výrobní dokumentaci, automaticky generované výkresy, propojení se statickými programy a s výrobou a také plánování a řízení stavby.

Hlavní výhody:

 • využití jediného modelu od zahájení projektu po dokončení stavby;
 • minimalizace chyb v projektu;
 • jednoduché řízení změn a úspora času;
 • předcházení lidským chybám – automatický přenos informací;
 • plánování výroby a montáže na základě modelu;
 • optimalizace výrobního procesu a minimalizace nutných předělávek;
 • koordinace a komunikace s ostatními účastníky projektu.

Projekty všech typů a velikostí. Tekla Structures je výkonný a flexibilní program pro projektanty, konstruktéry a výrobce všech typů konstrukcí. Umožňuje vytvářet informační 3D modely staveb, od výrobních a skladovacích hal, sportovních stadionů až po obchodní centra a výškové budovy. Tekla nabízí nejlepší způsob, jak vytvářet a detailovat projekty, plánovat výrobu a průběh konstrukčních prací.

Odkaz: https://download.tekla.com/


ReByJ v. 2.0

SW poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření položkového rozpočtu rekonstrukce bytového jádra. Obecně se jedná se o nástroj pro plánování a kontrolu investičních aktivit obnovy a údržby bytového fondu. Speciálně určen pro rekonstrukce bytových jader typových panelových objektů. Uživatel získává jednoznačné podklady pro plánovaný rozsah prací společně s generovaným položkovým rozpočtem.

Jaké jsou vstupy?

 • popis stávajícího stavu dispozice;
 • popis vybavení stávajícího stavu;
 • volba nové dispozice;
 • vybavení a stavební úpravy nové dispozice;
 • výběr zařizovacích předmětů a jejich standardy.

Jaké jsou výstupy?

 • slepý rozpočet stavebních prací pro nacenění dodavatelskou firmou;
 • kontrolní položkový rozpočet včetně kubatur a cen.

Obecné použití:

 • cílem je znát strukturu prací a s nimi souvisejících nákladů rekonstrukce bytového jádra, a to v komplexním náhledu tedy položkovým rozpočtem;
 • databáze položek jako podklad pro ocenění váže na cenovou soustavu směrných cen;
 • struktura položek podle třídění stavebních konstrukcí respektuje třídění podle číselného klíče TSKP a JKPOV (např. rozpočtářského softwaru KROS Plus verze 13.80).

Demoverze + dokumentace

Odkaz: http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/Dcl/ReByJ_v.2.0.xlsm


Vico Software

Vico Office je integrované řešení pro stavební řízení GC, která využívá sílu 2D výkresů a 3D modely pro BIM 4D modelového plánování a 5D modelového odhadu. A 3D modely mohou pocházet z různých zdrojů (architekti, inženýři): Revit, Tekla, ArchiCAD, CAD-potrubí, IFC souborů, dokonce i SketchUp a 3D DWG soubory. Uživatelé mohou využít 3D modelování, detekci kolizí, modelu založeného na koordinaci, plánování, multi-Model Management, řízení změn.

Produkty:

 • 2D-3D Change Management;
 • 3D BIM for Visualization;
 • 3D BIM for Clash Detection;
 • 3D BIM for Layout;
 • 3D BIM for Quantity Takeoff;
 • 4D BIM for Scheduling and Production Control;
 • 5D BIM for Estimating;
 • Construction Management Reporting.

Odkaz:  http://support.vicosoftware.com/FlareFiles/Content/SupportLink/Downloads.htm


SketchUp Pro

Program SketchUp je výkonný 3D skicář pro tvorbu designu, návrh hmoty, 3D modelů (z různých oborů) od koncepční fáze návrhu až po podrobné zpracování detailu. SketchUp PRO je určen pro profesionální využití. Tomu odpovídá i jeho struktura a funkce. Program Sketchup 8 komunikuje s ostatními softwary, zejména CAD systémy a vizualizačními programy buď přímým načítáním *.skp souborů do těchto programů, nebo pomocí Importu a Exportu. Jeho struktura a snadné ovládání dává uživateli možnost využít z nabízených funkcí právě jen to, co je pro daný projekt potřeba.

Odkaz: https://www.sketchup.com/download?sketchup=pro


SketchUp Viewer

Volně stažitelný prohlížeč modelů vytvořených v programu SketchUp.

Odkaz: http://www.sketchup.com/products/sketchup-viewer


Render[in]

Je plně integrovaný nástroj pro tvorbu rychlé fotorealistické vizualizace přímo v prostředí SketchUpu. Nabízí náhled vizualizované scény v reálném čase s plně dynamickým osvětlením včetně tzv. radiozity. Je rychlý, snadno ovladatelný a pracuje se stejným nastavením jako SketchUp, tedy stejná geometrie, úhel pohledu, vlastnosti slunce a nastavení severky, přiřazení barev, textur atd.

Navíc umožňuje přidat vlastní specifické nastavení, jako jsou odrazy, lesk, reliéf, index lomu, bodová světla, reflektory. Umí vytvořit foto-realistické prostředí projektu (voda, země, tráva) a 3D oblohu s mraky. Umožňuje vidět konečný výsledek v samostatném náhledovém okně včetně radiozity.

Odkaz: https://renderin.com/download-renderin-3/


Trimble

Trimble vyvinula měřické a kontrolní systémy určené právě pro potřeby stavby tak, aby zjednodušily jednotlivé pracovní kroky, zvýšily produktivitu přímo v terénu a snížily prostoje v každé fázi stavebního projektu. Systémové řešení propojené stavby Trimble Connect – Propojená stavba, zajišťuje v reálném čase obousměrný přenos dat mezi kanceláří a stavbou.

Často se stává, že je potřebné zaměřit terén a spočítat si kubaturu přemisťovaného materiálu, vytyčit zasypanou šachtu nebo poškozený kolík s výškovou značkou. Někdy je těžké odhadnout jaký je daný spád, obvod nebo plocha určité stavby. Když se chcete přesvědčit, jestli subdodavatel odvedl práci v požadované přesnosti a zda fakturace odpovídá skutečnosti, už není potřeba spoléhat se na geodetické firmy a většinu geodetických a kontrolních prací si dnes již můžete provádět sami.

Odkaz: https://construction.trimble.com/products-and-solutions/software-solutions


Graphisoft TZB modelář

TZB pro architekty a projektanty staveb.

TZB modelář, CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra, je doplňkem (add-on) pro ArchiCAD. Nástroj je určen pro architektonické kanceláře a stavební projekce, uživatele ArchiCADu. Lze pomocí něj načíst, upravovat a vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras] v rámci BIM stavebního projektu. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat.

Dva možné způsoby práce s TZB modelářem:

BIM projektování:

 • v případě, že specialista TZB pracuje se 3D daty, může je architekt načíst prostřednictvím formátu IFC do stavebního modelu. Graphisoft TZB modelář disponuje obecným IFC převodníkem i komunikačními IFC filtry pro aplikace DDS CAD, AutoCAD MEP a Revit MEP a spojuje tak ArchiCAD s nejrozšířenějšími aplikacemi pro projektování profesí;
 • pokud specialista TZB projektuje pouze ve 2D, lze tyto výkresy za pomoci TZB modeláře jednoduše transformovat do 3D modelu a ten využít pro kontrolu případných kolizí.

2D projektování:

Na základě 2D výkresů od specialistů mohou architekti a stavební projektanti vytvořit a následně upravovat 3D model TZB rozvodů přímo v ArchlCADumodel wlthin ArchiCAD.

Odkaz: https://myarchicad.com/


DDS-CAD elektro

Program DDS-CAD elektro je určen pro tvorbu a zpracování projektové dokumentace elektroinstalací včetně schémat rozváděčů. S tímto programem vytvoříte kompletní výkresovou dokumentaci elektroinstalací i v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, pohledů, perspektiv a řezů. Projekt DDS-CAD elektro je rozdělen na část pro projektování instalací a část pro tvorbu schémat. Při projektování instalací můžete přenést nebo sestavit půdorys. Při přenášení výkresů z jiných CAD programů je možné využít formát DXF, DWG a IFC. Pro vlastní tvorbu půdorysu postačí použít pouze základní celkovou tloušťku zdi vykreslenou dvěma čárami. Délky zdí lze zadávat číselně nebo interaktivně. Pro interaktivní zadání je výhodné na obrazovku zobrazit mřížku o zvolené vzdálenosti pomocných bodů. Velice rychlé je sestavení půdorysu pomocí definice místností. Do nich podle potřeby vkládáme okna a dveře, opět, buď pomocí zadání vzdáleností, nebo interaktivně. Pak si rozmístíme do půdorysu potřebné komponenty jako např. vypínače, svítidla, zásuvky, krabice, slaboproudé přístroje, bezpečnostní a EIB systémy nebo rozváděčové skříně. Vámi nejčastěji používané přístroje si můžete uložit do databáze již přímo s konkrétními názvy výrobků. Vlastnosti již vložených komponent se dají měnit, a to i hromadně např. pro všechny zásuvky ve výkrese. Pro svítidla je možné použít vestavěný výpočet osvětlení. Pokud potřebujete přesnější výpočet osvětlení, je DDS-CAD propojen se software DIALux a Relux. Vybrané přístroje si umisťujeme do požadované výšky a připojovaný vodič pak respektuje takto zadanou výšku. Rovněž je možno půdorys osadit dalšími zařizovacími předměty jako jsou stoly, židle, skříňky apod. Po umístění komponent a definici obvodů v rozváděči začneme s propojováním přístrojů kabely a vodiči. Jednotlivé požadované kabely si můžeme vybírat z databáze. Při kresbě zadáváme nejen číslo obvodu, kam právě kreslený vodič patří, ale i další parametry pro výpočet úbytku napětí. Z výkresu nebo za celý objekt, můžeme vygenerovat výpis materiálu a použitých prvků tříděných podle uživatelsky zadaných podmínek. Vytvořené výkresy doplníme kótami, popisy, tabulkami, a dalšími potřebnými údaji. Program podporuje export do formátů IFC, DWG/DXF, DWF, SVF, WRML, COB, 3DS, WMF, BMP, TIF, JPG nebo do CFI a VEC.

Další důležitou součástí elektro projekce je vytvoření schémat rozváděčů.

Program DDS-CAD elektro pracuje s jednopólovými, více pólovými, ovládacími, přehledovými a svorkovnicovými schématy. Pro dokumentaci rozváděčů lze vytvořit i výkresy vnitřního uspořádání rozváděče. Část pro elektroinstalace a schémata je propojena tak, že všechny údaje o jednom rozváděči se ukládají do jednoho datového souboru. Pak se ve schématech objeví i vývody obvodů nakreslené v instalacích a naopak, speciálním vývodem nakresleným jen ve schématu blokujeme číslo obvodu pro instalace. I při konstrukci rozváděče můžeme používat prvky z databáze výrobků. Nejprve si určíme přístroje nutné pro rozváděč a program pak sám sestaví základ schématu. Do jednoho výkresu můžeme ukládat i více stránek schéma jednoho rozváděče. Pro ovládací schémata program kontroluje použití jednotlivých přístrojů včetně zadaných počtů kontaktů. Ze schématu rozváděče si opět můžeme vytvořit seznam použitých prvků rozdělený podle zadávaných rozváděčů.

Pro orientaci je někdy vhodné i vykreslení axonometrických nebo perspektivních pohledů. Velkou výhodou je přenos dat z výkresu do výkazu materiálu a výměr. Pokud takový výkaz propojíte například s ceníky v programu MS Excel, získáte velmi kvalitní podklad pro rozpočet a první reálnou představu o celkové ceně zakázky. DDS-CAD má i části pro projektování ostatních profesí TZB.

Odkaz: http://www.dds-cad.net/products/product-demonstration/


DDS-CAD MEP

Program DDS-CAD MEP je určen pro tvorbu a zpracování projektové dokumentace rozvodů MEP (topení, voda, vzduchotechnika). S tímto programem vytvoříte kompletní výkresovou dokumentaci rozvodů i v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, pohledů, perspektiv a řezů. Projekt DDS-CAD MEP je rozdělen na část pro projektování instalací topení, vody a vzduchotechniky.

Při projektování instalací můžete přenést nebo sestavit půdorys. Při přenášení výkresů z jiných CAD programů je možné využít formát DXF, DWG a IFC. Při použití vestavěných výpočtů potřebujete získat model budovy s technickými informacemi. Nejlepší situace nastává při použití formátu IFC, kdy jsou součástí rovněž informace o materiálech, ze kterých se projektovaný objekt skládá. Pokud jste obdrželi pouze podklady ve 2D, můžete si potřebné také informace doplnit. Pokud si kreslíte půdorys sami, využijete jistě velice rychlé sestavení půdorysu pomocí definice místností. Délky zdí lze zadávat číselně nebo interaktivně. Pro interaktivní zadání je výhodné na obrazovku zobrazit mřížku o zvolené vzdálenosti pomocných bodů. Do nich podle potřeby vkládáme okna a dveře, opět, buď pomocí zadání vzdáleností, nebo interaktivně. I v tomto případě doplníte technické informace, které Vám velmi pomohou v další práci – dimenzování a rozmístění přístrojů.

Po dokončení práce s modelem budovy přistoupíme k rozmístění potřebných komponent jako např. otopná tělesa, zařízení zdravotní techniky, vyústky vzduchotechniky a další. Vámi nejčastěji používané přístroje si můžete uložit do databáze již přímo s konkrétními názvy výrobků. Vlastnosti již vložených komponent se dají měnit, a to i hromadně např. pro všechny topidla ve výkrese. Jako podpůrnou funkci pro dimenzování nebo rozmístění přístrojů je možné použít vestavěné výpočty tepelných ztrát, ztrát tlaku nebo U-hodnoty. Pokud potřebujete získat přesnější data technických výpočtů, můžete využít propojení na software Riuska nebo další simulační aplikace podporující IFC datový model. Vybrané přístroje si umisťujeme do požadované výšky a připojované potrubí pak respektuje takto zadanou výšku. Navíc každý přístroj v databázi má definované své přípojné body, ke kterým se kreslené trubky automaticky přichytávají. Oblíbenou funkcí je také automatické natočení přístroje podél kreslené zdi. Rovněž je možno půdorys osadit dalšími zařizovacími předměty jako jsou stoly, židle, skříňky apod. Po umístění komponent a definici obvodů začneme s propojováním přístrojů potrubím. Jednotlivé požadované trubky si opět můžeme vybírat z databáze. Po propojení můžete opět vestavěným výpočtem celou síť překontrolovat a případně upravit navržené dimenze.

Z výkresu nebo za celý objekt, můžeme vygenerovat výpis materiálu a použitých prvků tříděných podle uživatelsky zadaných podmínek. Vytvořené výkresy doplníme kótami, popisy, tabulkami, a dalšími potřebnými údaji. Program podporuje export do formátů IFC, DWG/DXF, DWF, SVF, WRML, COB, 3DS, WMF, BMP, TIF, JPG nebo do CFI a VEC.

Pro orientaci je někdy vhodné i vykreslení axonometrických nebo perspektivních pohledů. Velkou výhodou je přenos dat z výkresu do výkazu materiálu a výměr. Pokud takový výkaz propojíte například s ceníky v programu Excel, získáte velmi kvalitní podklad pro rozpočet a první reálnou představu o celkové ceně zakázky.

Odkaz:  https://www.dds-cad.net/downloads/


DDS-CAD Open BIM Viewer

Volně šiřitelný prohlížeč IFC, DWG a DXF souborů s možností kontroly kolizí.

Klíčové vlastnosti:

 • zobrazení, kontrola, úprava nebo vytvoření souborů IFC, BCF, gbXML a DWG;
 • intuitivní možnosti 3D navigace;
 • multidisciplinární zjišťování kolizí;
 • vizualizační filtry pro analýzu informací o modelu;
 • integrovaný manažer BCF;
 • pokročilá interpretace dat IFC.

Odkaz: https://www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-viewer/


Bim.Point

Bim.Point je webový on-line nástroj na efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě během celého životního cyklu budovy. Je určen všem, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov. Výrazně sníží náklady na provoz a zefektivní management správy budovy. Ocení jej také investoři, architekti a zhotovitelé staveb.

 • široká podpora práce s připojenými přílohami;
 • tabulkově databázový přístup k informacím, ne pouhá 3D prohlížečka;
 • umožní data intuitivně a efektivně číst, vyhledávat, třídit a exportovat;
 • personalizace, osobní uložení uživatelských pohledů na data;
 • web cloud, on-line řešení;
 • OPEN BIM, IFC soubory, běžný hardware, žádné instalace.

Odkaz: www.bim-point.com

Odkaz: www.bim-point.com/demo


euroCALC Solution

Systém pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek. Systém je určen pro komplexní řízení staveb a zároveň je specificky zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Management stavebních firem jej s úspěchem využívá jako informační systém pro strategická rozhodnutí, umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů, ekonomické vyhodnocení a je vybaven pro celkové řízení staveb s možností propojení s ekonomickými systémy.

Systém euroCALC poskytuje:

 • celkový přehled o nákladech na stavbu a jejich složení;
 • široké možnosti řazení, seskupování a filtrování rozpočtu;
 • elegantní spolupráci s programem MS Excel;
 • komfortní práci s výkazem výměr;
 • pomocníka při řízení stavební výroby;
 • neomezený počet cenových variant nabídky;
 • poptávání subdodávek, vyhodnocování nabídek;
 • tvorba rozpočtových (objemových) ukazatelů;
 • nástroje na řízení realizace stavebních zakázek;
 • controlling;
 • výkonný nástroj pro týmovou spolupráci;
 • progresivní softwarové technologie, bezpečnost dat.

http://www.callida.cz/ke-stazeni (demo po přihlášení)


Field View

Field View je aplikace navržená pro řízení projektů. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších každodenních úkolů na stavbě. Sjednocení formulářů a sdílení získaných informací na jednom místě usnadňuje koordinaci činností. Eliminace nepřesností, nepochopení a rizika selhání umožňuje dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu. Field View umožňuje okamžité sdílení informací mezi jednotlivými subjekty v rámci projektu. Všechny nedodělky, změny, vady a další úkoly najdete a sdílíte na jednom místě. Field View není jen aplikace, je to systém, jak nahradit dnešní papírování efektivním zpracováním dat pomocí moderních technologií. Pro další integraci je k dispozici API rozhraní.

Odkaz: https://callida.cz/cs/produkty/field-view


Solibri Model Checker (SMC)

Je počítačový program určený ke kontrole BIM modelu, a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího další, resp. všechny, profese. Program analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Na jedno kliknutí myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, žádné úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.

Program je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci, kontrole životnosti a proveditelnosti, resp. nákladovosti, údržby. Cílem Solibri je zefektivnit návrh a realizaci projektu, a to hlavně díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.

Odkaz: http://www.solibri.com/download-solibri-model-checker-trial/

Odkaz: www.cegra.cz


Lumion

Program je určený na vizualizaci 3d modelu. Je používán stavebními inženýry, architekty a designery interiéru a pro produktové vizualizace. Program běží přímo na GPU, díky tomu render trvající v jiných SW několik hodin produkuje v rámci vteřin. Obsahuje přednastavených cca 900 materiálů a 3666 objektů pro přímé použití. Rozšíření jak materiálů, tak modelů je možné bez poplatku. Import dovoluje ve formátech DWG, DXF, SKP, DAE, FBX, 3DS, OBJ, KMZ, MAX. Import funguje na principu referenčního souboru, takže změna se načítá se zachováním již vytvořených úprav. Dovoluje importovat i základní animace modelů. Obsahuje animované knihovny postav, rostlin, dopravních prostředků apod. Dovoluje jednoduše implementovat i funkce 2D grafického editoru do 3D prostředí pro větší efektivitu práce s vizualizací. Ovládání programu je vytvořeno tak, aby jej zvládl každý, bez složitého školení. Program dovoluje produkovat statické snímky, videa, panoramatické prohlídky, virtuální realitu. Náhledový render celého prostředí probíhá několikrát za vteřinu, díky tomu odpadá potřeba pokusných renderů. Hardware nároky jsou u programu zaměřeny především na grafickou kartu, ta by měla být klasickou herní kartou s hodnocením v benchmark testu Passmark s minimálně 1000 body, ideálně 6000 body a více.

Odkaz: https://www.lumion.cz/zkusit/


Pathfinder 2018

Pathfinder kombinuje výkonný simulační nástroj s flexibilním ovládáním populace a chování. Je nouzový výstupní simulátor, který obsahuje integrované uživatelské rozhraní a animované 3D výsledky, umožňuje vyhodnocení evakuačních modelů a vytváření realistické grafiky. Poskytuje podporu pro import souborů DXF a DWG ve formátu AutoCAD. Umožňuje rychlé použití importované geometrie pro definování prostoru pro cestující pro evakuační model. Modul PyroSim nebo simulátor Fire Dynamics Simulator (FDS) mohou být také použity pro extrakci pěšího prostoru. Pokud máte plán, můžete ho importovat ve formátu GIF, JPG nebo PNG a poté použít jako pozadí, které vám pomůže rychle nakreslit váš model přímo nad obrázkem. Používá trojrozměrné triangulované sítě, které reprezentují geometrii modelu. Jako výsledek, Pathfinder může přesně představovat geometrické detaily a křivky. Triangulace také usnadňuje kontinuální pohyb osob v celém modelu ve srovnání s jinými simulátory, které rozdělují prostor na buňky, které uměle omezují pohyb osob. Pathfinder podporuje dva režimy simulace. V režimu řízení řídí agenti nezávisle na svém cíli, přičemž se vyhýbají ostatním cestujícím a překážkám. Kapacity průchodů dveřmi nejsou specifikovány, ale vyplývají z vzájemného působení cestujících a ohraničení. V režimu SFPE používají agenti chování, které vycházejí z pokynů SFPE, s hustotou závislými rychlostmi chodu a omezeními průchodnosti dveřmi. Výsledky SFPE poskytují užitečnou základ pro srovnání s jinými výsledky, ale výpočty SFPE nebrání tomu, aby více osob zaujalo stejný prostor. Volitelně umožňuje Pathfinder zadat kapacity průchodnosti dveří v režimu řízení tak, aby bylo dosaženo špičkové vizualizace v omezeném modelu. Můžete volně přepínat mezi režimy v uživatelském rozhraní modulu Pathfinder.

Odkaz: https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/

Trial verze: https://store.thunderheadeng.com/php/trial.php?product=pathfinder


IDEA StatiCa

IDEA StatiCa Steel

Software umožňuje navrhnout a posoudit všechny konstrukční styčníky a spoje podle EC/AISC. Aplikace IDEA StatiCa Connection umožňuje navrhnout všechny typy svařovaných nebo šroubových spojů, patních plechů, patek a kotvení. Poskytuje výsledky posouzení pevnosti, tuhosti a vzpěru ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové patky se posuzují podle EC / AISC. K dispozici jsou šablony pro většinu používaných spojů, stejně jako široká škála předdefinovaných válcovaných a svařovaných profilů.

IDEA StatiCa Detail

IDEA StatiCa Detail umožňuje návrh všech částí konstrukce, které jsou taky známé jako oblasti diskontinuit. Zejména stěny, ozuby, otvory, krátké konzoly a nadpodporové oblasti. Poskytuje posudky betonu a vyztužení, včetně napětí a přetvoření. Výsledky jsou přehledně prezentovány pro lepší pochopení chování konstrukčních detailů.

Zkušební verze:  https://www.ideastatica.com/product-downloads


SEMA software

SEMA software je program pro tesařské konstrukce, dřevostavby, srubové stavby, schody a klempířské systémy. Umožňuje řešit jednotlivé tesařské spoje, rámové a srubové konstrukce dřevostaveb, opláštění stěn, schody, napojení na obráběcí centra, klempířské systémy apod. Je určen především pro zpracování detailní výrobní dokumentace.

Trial verze: https://www.sema-soft.de/cz/download/trylearn-verze/



Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: