Řády ČKAIT (A 1)

Řády České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále Komora). Dokumenty řady A 1 jsou vydávány v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon). Autorizační řád navrhuje autorizační rada ČKAIT a schvaluje ministr pro místní rozvoj (§ 29 odst. 2, písm. […]