Řády ČKAIT (A 1)

Řády České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále Komora). Dokumenty řady A 1 jsou vydávány v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon).

Autorizační řád navrhuje autorizační rada ČKAIT a schvaluje ministr pro místní rozvoj (§ 29 odst. 2, písm. b) a § 33, odst. 3 autorizačního zákona).

Ostatní řády ČKAIT jsou schvalovány shromážděním delegátů (§ 25 odst. 4 písm. b autorizačního zákona).


Autorizační řád ČKAIT (A 1.1) – externí odkaz

Organizační řád ČKAIT (A 1.2) – externí odkaz

Profesní a etický řád ČKAIT (A 1.3) – externí odkaz

Disciplinární a smírčí řád ČKAIT (A 1.4) – externí odkaz

Volební a jednací řád ČKAIT (A 1.5) – externí odkaz

Statut kanceláří ČKAIT (A 1.6) – externí odkaz

Soutěžní řád ČKAIT (A 1.7) – externí odkazKategorie: ,