Technické pomůcky

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)