Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Technické pomůcky

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)