Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Dokumentace staveb (A 3.19)

Metodické pomůcky

Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)