Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku (MP 3.2.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Upozornění k textu


Upozornění:

Dokument zpracovávámeZákladní dokument: Technický dozor stavebníka (MP 3.2)
Obory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: