Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Technické pomůcky

Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech (TP 1.25)

Vnitřní optické rozvody v bytových domech (TP 1.25.1)