Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště
A 3.14

Upozornění k textu


Upozornění:

Dokument zpracovávámeObory a specializace: všechny obory a specializace
Kategorie: ,