Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Technické pomůcky

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Technické standardy

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)