Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Technické pomůcky

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Technické standardy

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (Technický standard ČKAIT)