Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autoři: kolektiv

Stav: aktualizace 2020

Anotace:
Pomůcka obsahuje přehled soustavy Eurokódů a vybrané normy ČSN k navrhování a provádění konstrukcí.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Přehled soustavy Eurokódů pro navrhování konstrukcí vhodné pro všechny pomůcky týkající se navrhování konstrukcí
2 Ocelové a kovové konstrukce vhodné pro MP 1.5.7
2.1 Vybrané normy ČSN k navrhování a provádění ocelových konstrukcí vhodné pro MP 1.5.7
2.2 Vybrané normy EN a ISO k provádění a povrchové ochraně ocelových konstrukcí vhodné pro MP 1.5.7
2.3 Vybrané normy k navrhování schodišť, žebříků apod. vhodné pro MP 1.5.7
2.4 Vybrané normy, které se týkají svařování, zkoušení svarů, navrhování jeřábových drážek apod. vhodné pro MP 1.5.7
2.5 Vybrané normy pro protikorozní ochranu kovových konstrukcí vhodné pro MP 1.5.7, TP 3.2
3 Dřevěné konstrukce a výrobky na bázi dřeva vhodné pro TP 1.10.1
3.1 Navrhování dřevěných konstrukcí vhodné pro TP 1.10.1
3.2 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva vhodné pro TP 1.10.1
3.3 Desky na bázi dřeva vhodné pro TP 1.10.1
3.4 Dřevěné konstrukce vhodné pro TP 1.10.1
3.5 Kulatina a řezivo vhodné pro TP 1.10.1
3.6 Lepidla vhodné pro TP 1.10.1
4 Vodohospodářské stavby vhodné pro MP 2.3.11 Přehled soustavy Eurokódů pro navrhování konstrukcí

Norma Název
ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, 2015
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 2004
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, 2004
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 2013
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 2013
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou, 2005
ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění, 2006
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení, 2007
ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou, 2005
ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, 2008
ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží, 2013
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2011
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2006
ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, 2007
ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky, 2007
ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2011
ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2006
ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily, 2008
ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli, 2008
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn, 2019
ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí, 2008
ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené, 2008
ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků, 2013
ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava, 2013
ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou, 2014
ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků, 2008
ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700, 2008
ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty, 2008
ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry, 2008
ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny, 2008
ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky, 2013
ČSN EN 1993-4-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže, 2008
ČSN EN 1993-4-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-3: Potrubí, 2008
ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny, 2008
ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy, 2008
ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2011
ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2006
ČSN EN 1994-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty, 2007
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006
ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2006
ČSN EN 1995-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty, 2006
ČSN EN 1996-1-1 +A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, 2013
ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2013
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, 2007
ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí, 2007
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, 2006
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy, 2008
ČSN EN 1998-1 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, 2013
ČSN EN 1998-2 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty, 2013
ČSN EN 1998-3 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb, 2014
ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí, 2008
ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska, 2006
ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 6: Věže, stožáry a komíny, 2007
ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce, 2009
ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru, 2009
ČSN EN 1999-1-3 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu, 2009
ČSN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily, 2009
ČSN EN 1999-1-5 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-5: Skořepinové konstrukce, 2009


2 Ocelové a kovové konstrukce

2.1 Vybrané normy ČSN k navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Norma Název
ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů, 2020
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, 1991
ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení, 2019
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. 2015
ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva, 2019
ČSN 73 0042 Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění, 2012
ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí, 2019
ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví, 1986
ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky, 2011
ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, 2012
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení, 1993


2.2 Vybrané normy EN a ISO k provádění a povrchové ochraně ocelových konstrukcí

Norma Název
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 2012
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, 2019
ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce, 2019
ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách, 2019
ČSN EN 1090-5 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách, 2018
ČSN EN 10020 Definice a rozdělení ocelí, 2001
ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky, 2007
ČSN EN 10024 Tyče průřezu I válcované za tepla se skloněnými přírubami – Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů, 1996
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky, 2005
ČSN EN 10025-2 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli, 2020
ČSN EN 10025-3 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli, 2020
ČSN EN 10025-4 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli, 2020
ČSN EN 10025-5 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi, 2020
ČSN EN 10025-6 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu, 2020
ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí, 2017
ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí – Část 2: Systém číselného označování, 2016
ČSN EN 10028-1 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky, 2018
ČSN EN 10028-2 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty, 2018
ČSN EN 10028-3 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané, 2018
ČSN EN 10028-4 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách, 2018
ČSN EN 10028-5 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované, 2018
ČSN EN 10028-6 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné, 2018
ČSN EN 10028-7 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli, 2017
ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru, 2011
ČSN EN 10031 Předvýrobky pro kování – Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru, 2005
ČSN EN 10034 Tyče průřezu I a H z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru, 1995
ČSN EN 10036 Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku, 1993
ČSN EN 10360 Výkovky kované za tepla nebo za studena – Opravy před dodáním, 2016
ČSN EN 10361 Legované oceli – Stanovení obsahu niklu – Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor, 2016
ČSN EN 10363 Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru, 2017
ČSN EN 10365 Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H – Rozměry a hmotnosti, 2017
ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost, 2006
ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost, 2006
ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost, 2006
ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost, 2006
ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4, 2017
ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady, 2018
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí, 2019
ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování, 2018
ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava, 2018
ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy, 2020
ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní metody zkušení, 2019
ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů, 2018
ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry, 2018
ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám, 2020
ČSN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi, 2018
ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem, 2020
ČSN EN ISO 14713-3 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 3: Sherardování, 2017
ČSN EN ISO 16276-1 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtrhová zkouška, 2008
ČSN EN ISO 16276-2 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez, 2008
ČSN ISO 19840 Nátěrové hmoty – Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi nátěrovými systémy – Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu, 2013


2.3 Vybrané normy k navrhování schodišť, žebříků apod.

Norma Název
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 2010
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby, 2014
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, 2017
ČSN EN 131-2+A2 Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení, 2017
ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání, 2019
ČSN EN 131-4 Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji, 2020
ČSN EN 131-6 Žebříky – Část 6: Teleskopické žebříky, 2019
ČSN EN 131-7 Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou, 2013
ČSN EN ISO 14122-1 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
ČSN EN ISO 14122-2 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky
ČSN EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky


2.4 Vybrané normy, které se týkají svařování, zkoušení svarů, navrhování jeřábových drážek apod.

Norma Název
ČSN 05 0120 Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí, 1972
ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel, 1994
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné, 1970
ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy. Rozměry, 1991
ČSN 42 5678 Kolejnice pro jeřábové dráhy z ocelí třídy 10, válcované za tepla. Rozměry, 1982
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy, 1994
ČSN 77 0140 Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru, 1991
ČSN EN 1708-1 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti, 2010
ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku, 2019
ČSN EN 1708-3 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části, 2012
ČSN EN ISO 17643 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny, 2016
ČSN EN 13001-1 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky, 2015
ČSN EN 13001-2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení, 2015
ČSN EN 13001-3-1+A2 Jeřáby – Obecný návrh – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí, 2018
ČSN EN 13001-3-2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech, 2015
ČSN EN 13001-3-3 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice, 2015
ČSN EN 13001-3-4 Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Ložiska, 2020
ČSN EN 13001-3-5 Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků, 2018
ČSN EN 13155+A2 Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen, 2009
ČSN EN 13157+A1 Jeřáby – Bezpečnost – Ručně poháněná zdvihací zařízení, 2010
ČSN EN 13586+A1 Jeřáby – Přístupy, 2008
ČSN EN 14238+A1 Jeřáby – Ručně vedená manipulační zařízení, 2010
ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality, 2014
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků, 2014
ČSN EN ISO 9692-2 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem, 2000
ČSN EN ISO 9692-3 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu, 2017
ČSN EN ISO 9692-4 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 4: Plátované oceli, 2004
ČSN EN ISO 17659 Svařování – Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením, 2005
ČSN ISO 13200 Jeřáby – Bezpečnostní značky a zobrazení rizika – Všeobecné zásady, 1997
ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně, 1992
ČSN ISO 4301-4 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu, 1994
ČSN ISO 4301-5 Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby, 1994
ČSN ISO 4304 Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu, 1992
ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně, 2010
ČSN ISO 4308/2 Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby – součinitel bezpečnosti Zp, 1992
ČSN ISO 4309 Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování, 2011


2.5 Vybrané normy pro protikorozní ochranu kovových konstrukcí

Norma Název
ČSN EN ISO 1461 Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody
ČSN EN ISO 2063-1 Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
ČSN EN ISO 2063-2 Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi
ČSN EN ISO 2064 Kovové a jiné anorganické povlaky – Definice a dohody týkající se měření tloušťky
ČSN EN ISO 2081 Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
ČSN EN ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech – Měření tloušťky povlaku – Magnetická metoda
ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru
ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
ČSN EN ISO 4618 Nátěrové hmoty – Termíny a definice
ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti
ČSN EN ISO 4628-1 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém označování
ČSN EN ISO 4628-2 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
ČSN EN ISO 4628-3 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
ČSN EN ISO 4628-4 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání
ČSN EN ISO 4628-5 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování
ČSN EN ISO 4628-6 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
ČSN EN ISO 4628-7 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
ČSN EN ISO 4628-8 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
ČSN EN ISO 4628-10 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
ČSN EN ISO 6270-1 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)
ČSN EN ISO 7599 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku
ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice
ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
ČSN ISO 8501-2 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
ČSN EN ISO 8501-3 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami
ČSN EN ISO 8502-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
ČSN EN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
ČSN EN ISO 8502-6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu – Breslova metoda
ČSN EN ISO 8502-9 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu
ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
ČSN EN ISO 8503-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem
ČSN EN ISO 8503-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem
ČSN EN ISO 8503-5 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky
ČSN EN ISO 8504-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání
ČSN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 3: Ruční a mechanizované čištění
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad
ČSN EN ISO 9224 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
ČSN EN ISO 9226 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity
ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou
ČSN EN ISO 10684 Spojovací součásti – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem
ČSN EN ISO 11124-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace
ČSN EN ISO 11130 Koroze kovů a slitin – Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
ČSN EN ISO 11890-2 Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) – Část 2: Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 11997-2 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření
ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 3: Navrhování
ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní metody zkoušení
ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
ČSN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem
ČSN EN ISO 14713-3 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 3: Sherardování
ČSN EN ISO 14918 Žárové stříkání – Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání
ČSN EN ISO 14919 Žárové stříkání – Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem – Klasifikace – Technické dodací podmínky
ČSN EN ISO 14922-1 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití
ČSN EN ISO 14922-4 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 4: Základní požadavky na jakost
ČSN EN ISO 14923 Žárové stříkání – Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků
ČSN EN ISO 16276-1 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtrhová zkouška
ČSN EN ISO 16276-2 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez
ČSN EN ISO 16474-3 Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy
ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
ČSN ISO 19840 Nátěrové hmoty – Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi – Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
ČSN EN ISO 29601 Nátěrové hmoty – Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení pórovitosti suchého nátěru
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1179 Zinek a slitiny zinku – Primární zinek
ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry
ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny
ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky
ČSN EN 1993-4-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže
ČSN EN 1993-4-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-3: Potrubí
ČSN EN 10025-2 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli
ČSN EN 10025-5 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
ČSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-3 Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
ČSN EN 10088-4 Korozivzdorné oceli – Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 10088-5 Korozivzdorné oceli – Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 10163-1 Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových – Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-2 Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových – Část 2: Plechy a široká ocel
ČSN EN 10163-3 Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových – Část 3: Tyče tvarové
ČSN EN 10204 Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly
ČSN EN 12501-1 Ochrana kovových materiálů proti korozi – Pravděpodobnost koroze v půdě – Část 1: Obecné zásady
ČSN EN 12501-2 Ochrana kovových materiálů proti korozi – Pravděpodobnost koroze v půdě – Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály
ČSN EN 15520 Žárové stříkání – Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Další související normy
ASTM D 3359 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test
ASTM D 4752 Standard Practice for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub
ASTM D 5162 Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates


3 Dřevěné konstrukce a výrobky na bázi dřeva

3.1 Navrhování dřevěných konstrukcí

Norma Název
ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1 – 1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006
ČSN EN 1995-1-2 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1 – 2: Obecná pravidla – navrhování na účinky požáru, 2006
ČSN EN 1995-2 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 2: Mosty, 2006


3.2 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva

Norma Název
ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva, 2013
ČSN EN 350 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům, 2019
ČSN EN 351-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku, 2008
ČSN EN 351-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky, 2008
ČSN EN 460 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení, 1996
ČSN EN 599-1+A1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 1: Specifikace podle tříd použití, 2014
ČSN EN 599-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení, 2019
ČSN P CEN/TS 1099 Překližované desky – Biologická trvanlivost – Směrnice na hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení, 2013
ČSN P ENV 12038 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Desky na bázi dřeva – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes, 2002
ČSN P CEN/TS 12404 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S. F. Gray do dřeva – Laboratorní metoda 2015
ČSN EN 12490 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě, 2011
ČSN EN 14128 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami, 2004


3.3 Desky na bázi dřeva

Norma Název
ČSN EN 300 Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) – Definice, klasifikace a požadavky, 2006
ČSN EN 309 Třískové desky – Definice a klasifikace, 2005
ČSN EN 312 Třískové desky – Požadavky, 2011
ČSN EN 313-1 Překližované desky – Klasifikace a terminologie – Část 1: Klasifikace, 1999
ČSN EN 313-2 Překližované desky – Klasifikace a terminologie – Část 2: Terminologie, 2000
ČSN EN 314-1 Překližované desky – Kvalita lepení – Část 1: Metody zkoušení, 2005
ČSN EN 314-2 Překližované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky, 1995
ČSN EN 315 Překližované desky – Rozměrové tolerance, 2001
ČSN EN 316 Dřevovláknité desky – Definice, klasifikace a značky, 2009
ČSN EN 317 Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě, 1995
ČSN EN 318 Desky ze dřeva – Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu, 2003
ČSN EN 382-1 Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem, 1995
ČSN EN 382-2 Vláknité desky – Stanovení absorpce povrchu – Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky, 1996
ČSN EN 622-1 Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky, 2003
ČSN EN 622-2 Vláknité desky – Požadavky – Část 2: Požadavky na tvrdé desky, 2005
ČSN EN 622-3 Vláknité desky – Požadavky – Část 3: Požadavky na polotvrdé desky, 2005
ČSN EN 622-4 Vláknité desky – Požadavky – Část 4: Požadavky na izolační desky, 2020
ČSN EN 622-5 Vláknité desky – Požadavky – Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF), 2010
ČSN EN 635-1 Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 1: Všeobecně, 1996
ČSN EN 635-2 Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 2: Listnaté dřeviny, 1997
ČSN EN 635-3 Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Část 3: Jehličnaté dřeviny, 1997
ČSN EN 635-5 Překližované desky – Klasifikace podle vzhledu povrchu – Metody měření a vyjádření znaků a vad, 1999
ČSN EN 636+A1 Překližované desky – Požadavky, 2015
ČSN EN 1087-1 Třískové desky – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Varná zkouška, 1996
ČSN EN 1438 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva, 1999


3.4 Dřevěné konstrukce

Norma Název
ČSN 49 1582 Dřevěné sloupy, 1989
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo, 2015
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky, 2014
ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti, 2016
ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky, 1995
ČSN EN 383 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky, 2007
ČSN EN 384+A1 Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty, 2019
ČSN EN 385 Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem – Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky, 2002
ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky, 2013
ČSN EN 408+A1 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností, 2012
ČSN EN 409 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků, 2009
ČSN EN 595 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování, 1996
ČSN EN 596 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem, 1997
ČSN EN 789 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva, 2005
ČSN EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo, 2000
ČSN EN 1058 Desky na bázi dřeva – Stanovení charakteristických 5 % kvantilů a charakteristických průměrů, 2010
ČSN EN 1075 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny, 2015
ČSN EN 1156 Desky na bázi dřeva – Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování, 2013
ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo – Třídy pevnosti a stanovení charakteristických hodnot, 2013
ČSN EN 1195 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Působení nosných podlah, 1998
ČSN EN 1380 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky, 2009
ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje, 2018
ČSN EN 1382 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků, 2018
ČSN EN 1383 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy, 2016
ČSN EN 1438 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva, 1999
ČSN EN 1912+A4 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin, 2012
ČSN EN 12369-1 Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1: OSB, třískové a vláknité desky, 2001
ČSN EN 12369-2 Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Překližované desky, 2004
ČSN EN 12512 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky, 2002
ČSN EN 12871 Desky na bázi dřeva – Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách, 2013
ČSN P CEN/TS 12872 Desky na bázi dřeva – Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy, 2010
ČSN EN 13271 Spojovací prostředky pro dřevo – Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky, 2002
ČSN EN 13377 Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky – Požadavky, klasifikace a posuzování, 2003
ČSN EN 13986+A1 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení, 2015
ČSN EN 14229 Konstrukční dřevo – Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení, 2011
ČSN EN 14081-1+A1 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky, 2020
ČSN EN 14081-2 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu, 2019
ČSN EN 14081-3+A1 Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění – Doplňující požadavky pro řízení výroby, 2019
ČSN EN 14229 Konstrukční dřevo – Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení, 2011
ČSN EN 14250 Dřevěné konstrukce – Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, 2010
ČSN EN 14251 Kulatina na nosné účely – Zkušební metody, 2004
ČSN EN 14272 Překližované desky – Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti, 2012
ČSN EN 14279+A1 Vrstvené dřevo (LVL) – Definice, klasifikace a specifikace, 2009
ČSN EN 14374 Dřevěné konstrukce – Vrstvené dřevo na nosné účely – Požadavky, 2005
ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření, 1994
ČSN EN ISO 8970 Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva, 2010


3.5 Kulatina a řezivo

Norma Název
ČSN 48 0203 Surové dříví. Kulatina. Třídění vad, 1983
ČSN 48 0204 Surové dříví. Kulatina. Měření vad, 1983
ČSN 48 0205 Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad, 1983
ČSN 48 1010 Neopracované řezivo. Základní ustanovení, 1992
ČSN 48 1020 Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky, 1993
ČSN 48 1109 Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin, 1993
ČSN EN 844-1 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo, 1997
ČSN EN 844-2 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 2: Obecné termíny pro kulatinu, 1998
ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu, 1997
ČSN EN 844-4 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 4: Termíny pro vlhkost, 1998
ČSN EN 844-5 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny, 1998
ČSN EN 844-6 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 6: Termíny pro rozměry řeziva, 1998
ČSN EN 844-7 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva, 1998
ČSN EN 844-8 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 8: Termíny pro znaky kulatiny, 1998
ČSN EN 844-9 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 9: Termíny pro znaky řeziva, 1998
ČSN EN 844-10 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami, 1999
ČSN EN 844-11 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 11: Termíny pro poškození hmyzem, 1999
ČSN EN 844-12 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík, 2001
ČSN EN 975-1 Řezivo – Vizuální třídění listnatého dřeva – Část 1: Dub a buk, 2009
ČSN EN 975-2 Řezivo – Vizuální třídění listnatého dřeva – Část 2: Topoly, 2004
ČSN EN 1309-1 Kulatina a řezivo – Metody měření rozměrů – Část 1: Řezivo, 1998
ČSN EN 1309-3 Kulatina a řezivo – Metody měření rozměrů – Část 3: Vlastnosti a biologické degradace, 2018
ČSN EN 1312 Kulatina a řezivo – Stanovení objemu dávky řeziva, 1998
ČSN EN 1313-1 Kulatina a řezivo – Dovolené úchylky a přednostní rozměry – Část 1: Jehličnaté řezivo, 2010
ČSN EN 1313-2 Kulatina a řezivo – Dovolené úchylky a přednostní rozměry – Část 2: Listnaté řezivo, 2000
ČSN EN 1315 Třídění kulatiny podle rozměrů, 2010
ČSN EN 1316-1 Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 1: Dub a buk, 2013
ČSN EN 1316-2 Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 2: Topol, 2013
ČSN EN 1611-1 Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého dřeva – Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky, 2000
ČSN EN 1927-1 Jehličnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 1: Smrky a jedle, 2008
ČSN EN 1927-2 Jehličnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 2: Borovice, 2008
ČSN EN 1927-3 Jehličnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 3: Modříny a douglasky, 2008
ČSN EN 12248 Řezivo na průmyslové obaly – Dovolené úchylky a přednostní rozměry, 2000
ČSN EN 12249 Řezivo na palety – Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry, 2000
ČSN EN 13556 Kulatina a řezivo – Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě, 2004
ČSN EN 14298 Řezivo – Stanovení kvality sušení, 2019


3.6 Lepidla

Norma Název
ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Klasifikace a technické požadavky, 2018
ČSN EN 302-1 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Metody zkoušení – Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti, 2013
ČSN EN 302-2 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Metody zkoušení – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci, 2018
ČSN EN 302-3 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Metody zkoušení – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu, 2018
ČSN EN 302-4 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Metody zkoušení – Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku, 2013
ČSN EN 302-6 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek, 2013
ČSN EN 302-7 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek, 2013
ČSN EN 12436 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Kaseinová lepidla – Klasifikace a funkční požadavky, 2002


4 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBYZákladní dokument: Dokumenty k technickým normám (A 5)
Obory a specializace: , , ,
Kategorie: ,