Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Metodické pomůcky

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb – TZS (MP 1.5.7)

Technické pomůcky

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2)