Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Metodické pomůcky

Stavebně technické průzkumy (MP 8.1)

Technické pomůcky

Dřevěné konstrukce – technická normalizace (TP 1.10.1)

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)