Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)

Dřevěné konstrukce – technická normalizace (TP 1.10.1)

Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 – Příklady výpočtu, Modifi kovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012–2015 (TP 1.10.2)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příklad 1 – reklamní pylon (TP 1.18.1)

Navrhování konstrukcí na zatížení větrem. Příklad 2 – technologický most (TP 1.18.2)

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK (TP 1.30.6)