Dokumenty k technickým normám (A 5)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1) Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Pomůcka obsahuje výběr norem pro vybraná technologická zařízení, plynárenská a plynová, elektronická komunikační, zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, vybrané druhy zdvihacích zařízení a navrhování elektrických rozvodů. Třídění norem je provedeno podle druhů vybraných zařízení.

Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Pomůcka obsahuje přehled soustavy Eurokódů: ČSN EN 1990 navrhování konstrukcí, vybrané normy ČSN k navrhování a provádění ocelových konstrukcí, vybrané normy EN a ISO k provádění a povrchové ochraně ocelových konstrukcí, vybrané normy k navrhování schodišť, žebříků apod. a vybrané normy, které se týkají svařování, zkoušení svarů, navrhování jeřábových drážek apod.