Dokumenty k technickým normám (A 5)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1) Vybrané technické normy pro navrhování a provádění (A 5.2)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Pomůcka obsahuje výběr norem pro vybraná technologická zařízení, plynárenská a plynová, elektronická komunikační, zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení, vybrané druhy zdvihacích zařízení a navrhování elektrických rozvodů. Třídění norem je provedeno podle druhů vybraných zařízení.