Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Metodické pomůcky

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)