Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)

Metodické pomůcky

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)