Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Metodické pomůcky

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)Dokumenty veřejné správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR