Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Standardy služeb – Pozemní stavby (A 4.1.1)

Standardy služeb – Technologické stavby – TZS (A 4.1.2)