Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)