Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí (TP 1.9.5)

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)